Ông Đặng Văn Tâm tái đắc cử Chủ tịch Hội Luật gia huyện Chợ Mới

27/11/2020 - 17:44

 - Ngày 27-11, Hội Luật gia huyện Chợ Mới (An Giang) tổ chức Đại hội đại biểu khóa III (nhiệm kỳ 2019-2024). Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Luật gia huyện Chợ Mới khóa III (nhiệm kỳ 2019-2024) gồm 9 thành viên. Ông Đặng Văn Tâm tái đắc cử Chủ tịch hội, ông Phạm Văn Chẩn tái đắc cử Phó Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2019-2024.

A A

Ban Chấp hành Hội Luật gia huyện Chợ Mới khóa III (nhiệm kỳ 2019-2024) ra mắt đại hội

Nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Luật gia huyện Chợ Mới tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh (khóa V), tham gia xây dựng chính sách pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở.

Song song với củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội cơ sở. Tập trung nâng cao hoạt động của hội, phát triển hội viên mới và thành lập các Chi hội Luật gia ở các xã-thị trấn. Đổi mới phương thức hoạt động của chi hội, hội viên theo hướng đổi mới, sáng tạo, thiết thực.

Phấn đấu 50% xã-thị trấn có tổ chức Hội Luật gia, phát triển ít nhất 70 hội viên, thành lập mới 2 Chi hội Luật gia ngành huyện, thành lập ít nhất 2 Trung tâm Pháp luật cộng đồng cấp xã…

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU