Phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025

09/03/2021 - 06:18

 - Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang vừa ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2020-2025.

A A

Theo đó, có 4 lĩnh vực tập trung thực hiện các mô hình dân vận khéo, với các nội dung: lĩnh vực kinh tế: “Khéo” trong vận động xây dựng các mô hình, câu lạc bộ, trang trại phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất… Lĩnh vực văn hóa- xã hội: “Khéo” trong vận động xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã hội học tập, xây dựng đô thị văn minh; xây dựng các công trình phúc lợi xã hội; giải quyết các vấn đề bức xúc trong dân cư, người lao động.

Lĩnh vực quốc phòng-an ninh: “Khéo” vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn.  Trong xây dựng hệ thống chính trị: “Khéo” vận động các cá nhân, tổ chức xây dựng các tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; góp ý xây dựng nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội, các tổ chức hội vững mạnh...

 CHÂU AN