Phát huy hiệu quả giáo dục trong nhà trường, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên

07/12/2019 - 08:25

 - Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa tổ chức Hội nghị “Tăng cường giải pháp thực hiện việc xây dựng môi trường lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường”.

A A

Tại hội nghị, các đại biểu đã rà soát việc triển khai thực hiện Thông tư số 06/2019/TT-BGD&ĐT ngày 12-4-2019 của Bộ GD&ĐT quy định về việc xây dựng bộ Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên đối với các cơ sở giáo dục toàn ngành. Đồng thời thảo luận, thống nhất các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

Hoạt động nhằm phát huy hiệu quả một số hoạt động giáo dục trong nhà trường, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên.

PHƯƠNG LAN