Chào mừng Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024:

Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc

18/07/2019 - 07:44

 - Với chủ đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của MTTQVN, xây dựng quê hương An Giang phát triển bền vững”, Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh An Giang lần thứ X (nhiệm kỳ 2019-2024) sẽ kiểm điểm, kết quả thực hiện các chương trình hành động nhiệm kỳ qua. Qua đó, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình hành động nhiệm kỳ mới thiết thực, hiệu quả, sát với tình hình thực tế, góp phần xây dựng và phát triển quê hương.

A A

Cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng cho biết, với vai trò cầu nối giữa Đảng, nhà nước và nhân dân, MTTQ các cấp thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử. Đồng thời, duy trì thường xuyên và thực hiện tốt công tác hòa giải, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, kịp thời tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tổ chức các cuộc đối thoại, lắng nghe những bức xúc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, đất đai, môi trường… Qua đó, hạn chế tình trạng khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo vượt cấp, tạo niềm tin của nhân dân với Đảng, nhà nước và chính quyền địa phương.

Khánh thành Khu dân cư Đại đoàn kết phường Mỹ Hòa (TP. Long Xuyên)

Khánh thành Khu dân cư Đại đoàn kết phường Mỹ Hòa (TP. Long Xuyên)

Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong nhiệm kỳ qua đã trở thành hoạt động thường xuyên, trọng tâm của MTTQ, tác động mạnh mẽ, làm chuyển biến nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Nhiệm kỳ qua, UBMTTQVN tỉnh đã phối hợp các tổ chức thành viên triển khai thực hiện giám sát qua văn bản 4.400 cuộc; công tác tiếp xúc cử tri được phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ, Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND các cấp. Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã thu hút sự tham gia của người dân đối với việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, giám sát việc xây dựng các công trình tại địa phương. Từ năm 2014-2018, giám sát trên 7.150 vụ, việc theo các nội dung quy định của Pháp lệnh thực hiện dân chủ xã, phường, thị trấn. Sau giám sát, UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội đều có kiến nghị đối với trung ương, tỉnh, các ngành chức năng những đề xuất giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Đoàn kết xây dựng quê hương

Xác định cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, nên MTTQ các cấp đã tích cực triển khai những nhiệm vụ cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. MTTQ các cấp tham gia thực hiện các tiêu chí về nhà ở dân cư, giúp nhau phát triển kinh tế, đóng góp xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở, giao thông, bảo vệ môi trường, xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa và thị trấn, phường đạt chuẩn văn minh đô thị… Qua đó, phát huy tinh thần đoàn kết, sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân trong việc đóng góp sức người, sức của cùng tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh. Tính đến tháng 5-2019, toàn tỉnh có 50/119 xã được công nhận xã NTM; 507.405 hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa…

Tặng quà cho người nghèo

Tặng quà cho người nghèo

Công tác vận động, chăm lo giúp đỡ người nghèo tiếp tục được sự quan tâm của toàn xã hội. Phương thức vận động và giúp đỡ có nhiều đổi mới, mở rộng thêm nhiều hình thức giúp phát triển kinh tế để thoát nghèo bền vững. MTTQ làm trung gian để các nhà hảo tâm giúp người nghèo có địa chỉ và hiệp thương với các đoàn thể để giúp người nghèo không trùng lắp. Nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh đã tiếp nhận tiền và hiện vật quy thành tiền gần 900 tỷ đồng (tăng gần 310 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước), để hỗ trợ cho các hộ nghèo và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Từ số tiền trên, MTTQ các cấp đã cất mới 11.896 căn và sửa chữa 2.691 căn nhà Đại đoàn kết; thăm hỏi, tặng quà Tết, hỗ trợ khó khăn đột xuất, trợ giúp học hành, hỗ trợ khám bệnh và sản xuất cho trên 1,4 triệu lượt hộ nghèo…

Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhiệm kỳ 2019-2024, UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, “lấy gia đình làm nền tảng của xã hội”, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền. Đồng thời, không ngừng xây dựng và củng cố về tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống MTTQ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh đó, thường xuyên học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách pháp luật, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhà nước; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

UBMTTQVN tỉnh tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên, hướng mạnh hơn nữa hoạt động về cơ sở và địa bàn dân cư để triển khai có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động do MTTQ phát động. Đồng thời, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực xã hội, mở rộng đối tượng vận động để thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, chăm lo người nghèo. Bên cạnh đó, tăng cường đồng thuận, thúc đẩy sáng tạo, phát triển kinh tế-xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng NTM, đô thị văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, tạo động lực để An Giang phát triển toàn diện, bền vững.

“Nhiệm kỳ 2019-2024, UBMTTQVN tỉnh sẽ tích cực nghiên cứu đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ. Đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phấn đấu vận động quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội đạt ít nhất 500 tỷ đồng; hoàn thành chương trình xóa nhà tạm cho hộ nghèo ở 100% xã NTM và ít nhất 3-5 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Các công trình do nhân dân đóng góp xây dựng NTM đều được Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát và có kiến nghị cụ thể…” - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng nhấn mạnh

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU