Phát huy quyền làm chủ của nhân dân

03/03/2020 - 06:45

 - Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động, những vấn đề của địa phương, cơ quan, đơn vị được đưa ra bàn bạc, lấy ý kiến. Công tác quy hoạch, phát triển sản xuất, vận động đóng góp xây dựng công trình, cơ sở hạ tầng, phúc lợi xã hội được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội phù hợp tình hình thực tế, quá trình thực hiện có giám sát, mang lại hiệu quả cao… Những điều đó làm chuyển biến bộ mặt đô thị TP. Long Xuyên (An Giang) ngày càng khởi sắc.

A A

Ban tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở từng phường, xã thường xuyên vận động, tuyên truyền và quán triệt thực hiện quy chế dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực.

Qua đó, đảm bảo nhân dân được biết, được bàn, được tham gia ý kiến, quyết định trực tiếp về chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi xã hội do nhân dân đóng góp và các công việc trong cộng đồng dân cư phù hợp quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, đổi mới phương thức quản lý và điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở theo hướng “Gần dân, trọng dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu và làm dân tin”, đến nay, 100% phường, xã thực hiện tốt cơ chế “Một cửa thân thiện”. Các văn bản, quy định được niêm yết công khai, thực hiện tốt nguyên tắc “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

TP. Long Xuyên tiếp tục duy trì thực hiện mô hình nhiều mô hình: “Ngày không viết” (4.702 hồ sơ), “Ngày không hẹn" (5.509 hồ sơ); thư chúc mừng có thành viên mới (trong đăng ký khai sinh, 668 lượt), thư chúc mừng trăm năm hạnh phúc (đăng ký kết hôn, 732 lượt), thư chia buồn (trong khai tử, 351 lượt).

Riêng tại phường Mỹ Bình, ngoài 65 lượt gửi thư chia buồn, địa phương còn hỗ trợ 200.000 đồng/lượt, từ nguồn xã hội hóa. Các mô hình trên góp phần đem lại sự hài lòng cho người dân, tạo sự gần gũi giữa chính quyền với dân.

Các cơ quan, đơn vị và phường, xã thường tổ chức họp dân, bàn bạc, thông tin những vấn đề lớn của địa phương, như: công bố thông báo thu hồi đất; chủ trương, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP. Long Xuyên; tiếp tục thực hiện dự án nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn; lấy ý kiến về quy mô, kết cấu, cao độ công trình… để người dân biết mức độ ảnh hưởng, đồng thuận với chủ trương chung.

Những việc nhỏ, nhưng gắn với quyền lợi của người dân được tổ chức lấy ý kiến: tổ chức điểm thu gom rác bằng xe kéo tay tại hẻm nhỏ, vì xe rác không vào được; lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng tại khóm, ấp…

Họ được tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch, dự án ngay từ khi đang còn soạn thảo, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và lợi ích, nguyện vọng chính đáng của mình; được đóng góp ý kiến trong quá trình tổ chức thực hiện.

Người dân được tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với các cấp chính quyền, cơ quan nhà nước liên quan đến những khiếu nại, kiến nghị. Sau khi được lắng nghe, giải thích, vận động, giải quyết kịp thời, họ đã không còn bức xúc, chuyển sang đồng thuận cao.

“Tăng cường công tác dân vận của chính quyền không chỉ có ý nghĩa trước mắt, mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Trong giai đoạn hiện nay, nếu không chăm lo một cách cụ thể, chu đáo cho đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thì dù có nói bao nhiêu về công tác dân vận, công tác quần chúng và quyền làm chủ của nhân dân, cũng không có sức thuyết phục.

Vì thế, thời gian qua, TP. Long Xuyên không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phát triển kinh tế nhưng "không để ai bị bỏ lại phía sau". Cùng với đó, là phải thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, giải quyết những bức xúc của họ, nhất là về đất đai, giải phóng mặt bằng, xóa nghèo…

Đồng thời, phải đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo” - Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Nguyễn Phú bày tỏ.

Năm 2019, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp triển khai cho nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền bằng nhiều hình thức, như: góp ý trực tiếp, góp ý qua hòm thư, tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân… Qua 222 cuộc, đã có trên 2.500 lượt người tham dự, 446 ý kiến đóng góp. Các ý kiến đã kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; việc điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương của chính quyền các cấp.

 KHÁNH HƯNG