Phát huy vai trò báo chí trong đấu tranh, ngăn chặn tin giả, tin đồn thất thiệt

09/10/2020 - 07:25

Trước mỗi kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, các đối tượng thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị gia tăng các hoạt động tuyên truyền chống phá, với những thủ đoạn ngày càng tinh vi. Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, một trong những “chiêu trò” mà các thế lực xấu, thù địch tập trung khai thác là tung tin giả, tin đồn thất thiệt.

A A

Phát huy vai trò báo chí trong đấu tranh, ngăn chặn tin giả, tin đồn thất thiệt

Trên Internet, các thế lực thù địch lập ra rất nhiều website, tài khoản mạng xã hội, hội, nhóm… nhằm tuyên truyền xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, ra sức lợi dụng “phản biện”, “góp ý” cho Đảng để truyền bá quan điểm sai trái, phản động. Chúng thổi phồng khuyết điểm, bóp méo thành tựu phát triển đất nước, rồi quy kết nguyên nhân là do thể chế chính trị “độc đảng toàn trị”. Chúng còn đưa ra các luận điệu xuyên tạc rằng, công tác cán bộ của Đảng thiếu dân chủ, minh bạch, việc quy hoạch cán bộ chỉ nhằm “thanh trừng bè phái”. Lợi dụng tình trạng một số cán bộ cao cấp vi phạm pháp luật, suy diễn, quy chụp mọi sai lầm, khuyết điểm cho công tác cán bộ của Đảng…

Trước nguy cơ và thách thức của những thông tin xấu độc, sai sự thật tràn lan trên các mạng, kênh truyền thông xã hội, hơn lúc nào hết báo chí chính thống cần tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đổi mới trong đấu tranh, tránh rơi vào tình trạng bị động đối phó, chạy theo giải thích những thông tin mà các thế lực thù địch bóp méo, xuyên tạc. Công tác đấu tranh phản bác phải được thực hiện mạnh mẽ và đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Phải có sự vào cuộc của toàn hệ thống báo chí cách mạng với những phương pháp đấu tranh đa dạng, toàn diện. Cùng với đấu tranh phản bác trực diện, báo chí phải thường xuyên quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền các tấm gương, mô hình tốt được thể hiện một cách thuyết phục, có chiều sâu và có sức thu hút lớn… coi đây là một giải pháp hiệu quả: “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”. Song song đó, các địa phương, đơn vị, các cấp, ngành cần tạo cơ chế thuận lợi để nhà báo được cung cấp kịp thời, đầy đủ các tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng cho các phóng viên chuyên trách trong lĩnh vực này.

Thực tiễn cho thấy, để tạo thuận lợi trong việc chống tin giả, cần phát huy tốt vai trò của báo chí chính thống. Đồng thời, thực hiện các biện pháp cụ thể để quản lý, giám sát, xử lý triệt để thông tin giả, tin đồn thất thiệt; tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và tăng cường hiệu lực quản lý của nhà nước.

Tăng cường công tác quản lý nội bộ, kịp thời đấu tranh và xử lý đối với những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn những phần tử cơ hội và bất mãn chính trị đưa ra thông tin giả, tin đồn thất thiệt tuyên truyền chống phá Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Có thể thấy, những luận điệu tuyên truyền phản động nói trên tuy chỉ là “bổn cũ soạn lại” nhưng vì núp bóng dưới chiêu bài “dân chủ”, “tự do ngôn luận” lại được tung ra trong thời điểm Đại hội XIII của Đảng đang đến gần nên rất nguy hại. Bởi vậy, hơn lúc nào hết, chúng ta phải luôn tỉnh táo, cảnh giác, nhận diện đúng và chủ động đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn, loại bỏ.

K.M