Phát huy vai trò công tác mặt trận

17/12/2020 - 06:50

 - Thời gian qua, UBMTTQVN huyện Châu Phú luôn chú trọng việc khơi dậy, phát huy tiềm năng của cộng đồng dân cư, tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn, chăm lo có hiệu quả cho người có hoàn cảnh khó khăn, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

A A

UBMTTQVN huyện Châu Phú chú trọng phát huy sức mạnh tổng hợp, tinh thần đoàn kết trong nhân dân

Trong thực hiện nhiệm vụ, UBMTTQVN huyện Châu Phú xác định mục tiêu của công tác mặt trận là phải luôn bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân và lấy đó làm chương trình hoạt động. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ với các ngành và các tổ chức thành viên đã tạo được lòng tin của nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố, tăng cường. Ban Công tác Mặt trận cấp huyện, xã luôn tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, phát huy tinh thần “Tương thân tương ái”, tình làng nghĩa xóm giúp đỡ nhau. Nhờ đó, trong năm 2020, tổng thu quỹ Vì người nghèo của huyện trên 12 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ đang có, Ban Vận động quỹ Vì người nghèo đã hỗ trợ, giúp đỡ 15.484 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền, quà, nhà ở trị giá trên 10,8 tỷ đồng. Đến nay, toàn huyện đã cất xong 156/139 căn nhà Đại đoàn kết (đạt 112,23% so kế hoạch), tổng trị giá trên 6,2 tỷ đồng (trong đó quỹ Vì người nghèo các cấp hỗ trợ trên 5,5 tỷ đồng) và sửa 14 căn nhà, kinh phí trên 340 triệu đồng.

Đối với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, UBMTTQ các xã, thị trấn và Ban Công tác Mặt trận ấp thường xuyên xuống địa bàn vận động các hộ dân chung sức xóa nhà tạm, lắp đèn đường, làm hàng rào, trồng hoa, cây xanh ven trục lộ, quốc lộ để tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, không lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè; duy trì, nâng chất hoạt động các mô hình “Dân vận khéo”, “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, người dân đã tích cực hưởng ứng, ủng hộ bằng hình thức hiến đất để mở rộng lộ nông thôn, đóng góp kinh phí làm đường, mua bóng đèn năng lượng mặt trời, với số tiền trên 2,5 tỷ đồng. Trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, ngoài việc tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ các biện pháp phòng bệnh, UBMTTQVN huyện còn vận động được tiền và hiện vật trên 1,3 tỷ đồng, đã chi hỗ trợ các gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người tàn tật và người bán vé số dạo. Đồng thời, đã vận động lắp đặt 3 máy cấp phát gạo miễn phí tự động đặt tại xã Mỹ Đức, Bình Mỹ và thị trấn Cái Dầu. Đến nay, 3 máy phát gạo tự động đã phát được 1.940 suất gạo (trên 5,1 tấn), góp phần giúp những hộ nghèo, hộ cận nghèo trong giai đoạn khó khăn.

Cùng với các hoạt động hỗ trợ, chăm lo cho người dân, UBMTTQ các cấp huyện Châu Phú còn chú trọng phối hợp tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phòng, chống hàng gian, hàng giả tại trung tâm thương mại, các chợ, khu dân cư... Đẩy mạnh tuyên truyền phát huy tinh thần thi đua sáng tạo trong nhân dân, từ đó đã ra đời mô hình “Tổ cất nhà tiền chế” ở  thị trấn Cái Dầu và xã Thạnh Mỹ Tây. UBMTTQ các cấp của huyện còn thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Theo UBMTTQVN huyện Châu Phú, năm 2021, trong thực hiện nhiệm vụ, mặt trận cấp huyện và xã sẽ tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tiếp tục tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng pháp luật. Đồng thời, đẩy mạnh vận động các tầng lớp nhân dân ủng hộ các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ phát động. Ban Thường trực UBMTTQVN huyện sẽ phân công trách nhiệm và tạo điều kiện phát huy vai trò của ủy viên mặt trận các cấp và các ban tư vấn, cũng như tăng cường hỗ trợ hướng dẫn mặt trận các xã, thị trấn về công tác nghiệp vụ chuyên môn, thực hiện tốt chức năng giám sát các công trình an sinh xã hội, cất nhà, khai thác tài nguyên trên địa bàn huyện…

MỸ LINH