Phát sóng phim tài liệu "Khát vọng Hồ Chí Minh-Khát vọng Việt Nam"

05/05/2020 - 14:19

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện bộ phim tài liệu dài 4 tập với tên gọi Khát vọng Hồ Chí Minh - Khát vọng Việt Nam.

A A

Bộ phim tài liệu "Khát vọng Hồ Chí Minh-Khát vọng Việt Nam" nhằm ca ngợi công lao to lớn  của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Trong đó, khát vọng của Người là xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. 

Phim gồm 4 tập: "Khát vọng độc lập", "Khát vọng một Đảng - Đạo đức văn minh", "Khát vọng đại đoàn kết dân tộc" và "Khát vọng hùng cường". Ê kíp thực hiện đã tìm và lựa chọn nhiều nhân vật cụ thể, gắn với từng câu chuyện sinh động về Bác.

10 giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu am hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác sẽ cùng phân tích những thành quả và khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc Việt Nam. Giữ vai trò cố vấn cho bộ phim cũng chính là khách mời - Giáo sư Hoàng Chí Bảo.

Ê-kíp còn khai thác ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh từ nhiều góc nhìn khác nhau, trong đó điểm nhấn là tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Bên cạnh đó, bộ phim còn là những câu chuyện mang tính thời sự như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được áp dụng vào thời đại như thế nào, tư tưởng đại đoàn kết của Người đã được vận dụng tạo nên sức mạnh cho dân tộc Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 ra sao cũng được đan cài khéo léo trong 4 tập phim.

Những câu chuyện được làm mới từ chất liệu cũ, hình ảnh đồ hoạ đan xen tư liệu quý sẽ làm nổi bật lên ý nghĩa di chúc thiêng liêng và tư tưởng Hồ Chí Minh với thời đại.

Tập đầu bộ phim lên sóng VTV1 vào 20 giờ 10 ngày 6-5.

Theo THANH XUÂN (An Ninh Thủ Đô)