Phát triển Đảng trong Đoàn khối Doanh nghiệp

11/10/2018 - 07:49

 - Nhằm trẻ hóa đội ngũ cán bộ, bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng trong các chi, đảng bộ cơ sở của DN, những năm qua, công tác giới thiệu đoàn viên (ĐV) ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp luôn được Đoàn khối Doanh nghiệp quan tâm thực hiện và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

A A

Các phong trào của Đoàn khối Doanh nghiệp giúp đoàn viên trưởng thành hơn

Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh hiện có 2.066 ĐV đang sinh hoạt tại 36 cơ sở Đoàn trực thuộc. Trong đó, có 22 đơn vị thuộc doanh nghiệp (DN) Nhà nước, 6 đơn vị thuộc DN cổ phần Nhà nước có vốn dưới 50%, 8 đơn vị thuộc DN tư nhân. Do Đoàn khối Doanh nghiệp là đơn vị đặc thù, số đông ĐV, thanh niên (TN) đều là cán bộ, viên chức, người lao động đang công tác, làm việc tại các cơ quan, DN sản xuất - kinh doanh trên nhiều lĩnh vực khác nhau nên Ban Thường vụ Đoàn khối Doanh nghiệp đã có nhiều hình thức linh động, đa dạng trong sinh hoạt và bồi dưỡng phát triển ĐVTN, nhất là công tác giới thiệu đội ngũ ĐV ưu tú cho Đảng. Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn phát động các đợt sinh hoạt chính trị “ĐVTN phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, xây dựng quy trình bồi dưỡng, giới thiệu ĐV ưu tú tham mưu cho cấp ủy Đảng xem xét kết nạp. Bên cạnh đó, mở rộng đối tượng nguồn từ TN tri thức đến TN là công nhân tại các DN, tham mưu xây dựng ĐV ưu tú phù hợp với tiêu chuẩn xét kết nạp đảng viên của Đảng.

Chính nhờ vậy mà hiệu quả công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng nói chung, công tác giới thiệu ĐV ưu tú kết nạp Đảng nói riêng được nâng cao, tạo nên nhiều nhân tố mới trong việc bồi dưỡng, kết nạp đảng viên từ ĐVTN. Trong 3 năm qua, Đoàn khối Doanh nghiệp đã bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng 492 ĐV ưu tú, trong đó có 256 đồng chí được kết nạp vào Đảng, đạt 52% trên tổng số ĐV ưu tú được giới thiệu và chiếm 18,5% số đảng viên hiện có của Đảng bộ Khối DN (3.015 đảng viên). Với sự tâm huyết và năng động sáng tạo của những đảng viên trẻ, Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn đã chủ động, mạnh dạn hơn trong đề xuất với cấp ủy, lãnh đạo DN những vấn đề liên quan đến công tác Đoàn và phong trào TN. Từ đó, giúp cho cấp ủy Đảng và lãnh đạo DN trong việc chỉ đạo, định hướng đối với công tác TN ngày càng sâu sát, kịp thời. Cùng với đó là đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở ngày càng có trình độ cao hơn, giữ các chức vụ quan trọng đã thể hiện được tính tiên phong, gương mẫu, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công việc và tăng thêm lợi nhuận cho các DN.

Để đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục, bồi dưỡng ĐV ưu tú trong DN để phát triển Đảng, Ban Thường vụ Đoàn khối Doanh nghiệp cho rằng, các cấp ủy Đảng cần tăng cường, quan tâm đến đời sống chính trị, tinh thần của ĐVTN, quán triệt đến từng tổ chức Đảng, đảng viên về trách nhiệm tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, phát triển đảng cho ĐV ưu tú. Bên cạnh đó, cần mạnh dạn giao cho Đoàn chịu trách nhiệm thực hiện những khâu, những công việc khó đòi hỏi sự nhiệt tình, xung kích, giúp ĐV có điều kiện phát huy khả năng, bộc lộ suy nghĩ, nguyện vọng nhận thức để có hướng động viên, khuyến khích cái hay, cái đúng, uốn nắn kịp thời những sai sót, yếu kém. Đồng thời, tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể, trong đó có Đoàn TN được tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất, kiến nghị xây dựng công tác hoạch định, kế hoạch, phương hướng hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Bài, ảnh: NGỌC GIANG