Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư kiểm tra tiến độ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao ở Thoại Sơn

13/03/2020 - 16:23

 - Ngày 13-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư, cùng các ngành chức năng tỉnh đã kiểm tra tiến độ xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao ở Thoại Sơn.

A A

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư, cùng các sở, ngành kiểm tra tiến độ xây dựng NTM nâng cao tại Thoại Sơn

Khảo sát Trạm cấp nước kênh Tây Cò (ấp Trung Bình nhất, xã Vĩnh Trạch)…

…và Trường THPT Nguyễn Văn Thoại

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư  nhấn mạnh: Thoại sơn là “lá cờ đầu” trong xây dựng NTM ở tỉnh, vì vậy huyện cần phải xác định tâm huyết, thúc đẩy cả hệ thống chính trị tiến tới xây dựng huyện NTM nâng cao. Trên cơ sở đó, tỉnh xác định sẽ chọn Thoại Sơn là huyện xây dựng NTM nâng cao đầu tiên; lộ trình đến năm 2023, địa phương phải hoàn thành trên 50% xã NTM nâng cao. Do đó, các sở, ngành tỉnh cần tăng cường phối hợp, hỗ trợ địa phương thực hiện đạt tiêu chí, chỉ tiêu …

Đến nay, Thoại Sơn có 2 xã đạt 19 tiêu chí về NTM, gồm Vĩnh Trạch, Thoại Giang; 1 xã đạt 18 tiêu chí (Vĩnh Phú), 2 xã đạt 13 tiêu chí (Định Thành, Bình Thành); 6 xã đạt 12 tiêu chí (Vọng Thê, Vĩnh Khánh, An Bình, Vĩnh Chánh, Phú Thuận, Định Mỹ; 2 xã đạt 11 tiêu chí (Tây Phú, Mỹ Phú Đông) và 1 xã đạt 10 tiêu chí (Vọng Đông).

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư, cùng các ngành chức năng tỉnh đã khảo sát thực tế các tiêu chí, chỉ tiêu NTM nâng cao ở 2 xã: Vĩnh Trạch, Vĩnh Phú và Trường THPT Nguyễn Văn Thoại (TT. Núi Sập).

PHƯƠNG LAN