Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên TX. Tịnh Biên bị kỷ luật khiển trách

12/06/2024 - 14:31

 - Ngày 12/6, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Tịnh Biên (tỉnh An Giang) đã công bố thông cáo báo chí về việc kỷ luật đảng viên vi phạm.

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Tịnh Biên đã ra quyết định kỷ luật đối với ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên TX. Tịnh Biên.

Trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Quản lý các trạm bơm điện TX. Tịnh Biên, ông Nguyễn Thanh Phong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để xảy ra khuyết điểm, sai phạm quy chế tổ chức hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm.

Căn cứ quy định của Đảng về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Tịnh Biên đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Thanh Phong bằng hình thức khiển trách.

M.Q