Phòng ngừa, ứng phó bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em

26/01/2022 - 03:17

 - Các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh An Giang tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới. Đặc biệt, phòng ngừa, ứng phó bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

A A

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) An Giang tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai Kế hoạch 253/KH-UBND, ngày 18-5-2021 về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục duy trì mô hình “Ngăn ngừa giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới” tại huyện Chợ Mới, An Phú, Tri Tôn, Tịnh Biên, nhằm hạn chế tình trạng bạo lực xảy ra, mọi người nâng cao ý thức về bình đẳng giới, cùng xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ và bình đẳng. Trong năm 2021, nhân rộng thêm 8 địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh ở xã nông thôn mới theo lộ trình tại huyện Chợ Mới, Phú Tân, Châu Phú, Châu Thành và TX. Tân Châu. Đến nay, có 62 mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh trên địa bàn tỉnh.

Sở LĐ,TB&XH An Giang phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh An Giang xây dựng mô hình câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, bình đẳng và không có bạo lực. Toàn tỉnh hiện có 671 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững (tăng 30 câu lạc bộ so với năm 2020), 593 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình (tăng 18 nhóm) và 392 địa chỉ tin cậy cộng đồng. Nhìn chung, mô hình phòng, chống bạo lực gia đình đang được duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện An Phú hỗ trợ gia đình phụ nữ dân tộc thiểu số Chăm có hoàn cảnh khó khăn  

Qua tăng cường công tác tuyên truyền, các thành viên của câu lạc bộ gia đình phát triển tại khóm, ấp hiểu rõ hơn về bình đẳng giới, ý nghĩa Ngày Quốc tế hạnh phúc (20-3), có những việc làm và hành động để tạo hạnh phúc, bình đẳng cho gia đình và cộng đồng. Tuyên truyền giáo dục, đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam, thông qua chủ đề “Giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình”, “10 cách để giáo dục trẻ có thói hư, tật xấu”, “Bình đẳng giới cho mọi người”, “Cha mẹ gương mẫu yêu thương con cái” cấp phát cho phòng văn hóa - thông tin huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn Đài Truyền thanh đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền.

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh An Giang tiếp tục tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, nhất là bạo lực với phụ nữ, trẻ em gái và vấn đề xâm hại. Đồng thời, nhằm nâng cao ý thức của hội viên, phụ nữ trong phòng, chống tội phạm mua, bán người, xâm hại trẻ em và tệ nạn xã hội, Hội LHPN các cấp tổ chức 125 cuộc tuyên truyền tại cộng đồng, lồng ghép trong buổi sinh hoạt tổ, nhóm, câu lạc bộ... thu hút trên 2.100 người tham dự.

Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh An Giang phối hợp với Sở LĐ,TB&XH An Giang tuyên truyền đường dây nóng bảo vệ trẻ em với đầu số “111” - Tổng đài quốc gia (từ đường dây nóng “18008077” chuyển sang). Trong năm 2021, Hội LHPN tỉnh tiếp nhận thông tin và chỉ đạo Hội LHPN cấp huyện hỗ trợ, tư vấn cho 2 phụ nữ bị xâm hại, bạo lực gia đình.

Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh kết nối Tổng đài quốc gia Bảo vệ trẻ em “111”, đường dây nóng “18008077”; thực hiện mô hình, như: Nói chuyện chuyên đề về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, việc làm và gia đình cho cán bộ nhà tạm lánh, cộng tác viên, tham vấn, tư vấn hỗ trợ phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19; in tài liệu cung cấp dịch vụ bình đẳng giới...

Tổ chức truyền thông bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em gái cho 300 học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh; 100 học viên tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Nhằm hỗ trợ kịp thời phụ nữ, trẻ em gái chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, Sở LĐ,TB&XH An Giang kết nối Tập đoàn Vingroup hỗ trợ đợt 1-2021 cho 10 phụ nữ tại huyện Tịnh Biên, Tri Tôn để sửa nhà và chăm sóc sức khỏe, tổng số tiền trên 70 triệu đồng.

Nhìn chung, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới các cấp, ngành đều thực hiện tốt nhiệm vụ tại đơn vị, địa phương, từ đó góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong năm 2021.

HỮU HUYNH