Phụ nữ Châu Thành năng động, sáng tạo

21/06/2024 - 06:49

 - Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) luôn quan tâm đổi mới phương thức lãnh, chỉ đạo, nâng cao chất lượng hoạt động công tác hội ở cơ sở và thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, với nhiều cách làm hay, sáng tạo.

Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Châu Thành Sun Thị Hạnh Dung cho biết: Hội LHPN các cấp trên địa bàn huyện không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ. Trong đó, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá đề ra; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội ở cơ sở và tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở, hướng tới những nội dung hội viên phụ nữ đang quan tâm.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp hội trong huyện đã phát triển mới 1.633 hội viên, nâng tổng số 33.848 hội viên/54.541 tổng số phụ nữ 18 tuổi trở lên, đạt tỷ lệ 62,07% (tăng 8,27% so với hội viên tại địa bàn dân cư nhiệm kỳ trước và đạt 82,7% so chỉ tiêu nghị quyết đại hội).

Hội LHPN từ huyện đến cơ sở luôn bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy, Hội LHPN tỉnh. Các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, ngành, địa phương phát động được các cấp hội hưởng ứng và triển khai thực hiện phù hợp với địa phương. Đồng thời, thực hiện tốt việc đi cơ sở, sát địa bàn, nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ, hướng dẫn, định hướng giải quyết khó khăn tại cơ sở, tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hội viên, phụ nữ.

Đặc biệt, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, vận dụng các trang mạng xã hội, phương tiện truyền thông trong công tác hội, nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phụ nữ Châu Thành gói bánh tặng gia đình chính sách, hộ nghèo

Công tác an sinh xã hội - đền ơn đáp nghĩa được các cấp hội LHPN quan tâm thực hiện. Gần 3 năm qua, các cấp hội đã vận động hội viên mua 866 thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ mai táng phí cho 56 trường hợp, với số tiền trên 490 triệu đồng; phối hợp UBMTTQVN và các đoàn thể vận động tặng gần 35.500 phần quà, với kinh phí trên 4,5 tỷ đồng; thăm hỏi, trao sinh hoạt phí, chi phí học tập từ 200.000 - 500.000 đồng/tháng cho 19/19 trẻ mồ côi, do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19; thực hiện chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, với tổng kinh phí trên 1,3 tỷ đồng để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hội viên phụ nữ hộ nghèo, cận nghèo, đơn thân, khuyết tật. Ngoài ra, tổ chức bàn giao 21 “Mái ấm tình thương” cho chi hội trưởng phụ nữ, hội viên nghèo, hội viên gặp khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí trên 1,5 tỷ đồng.

Những năm qua, Hội LHPN huyện Châu Thành đã triển khai thực hiện nhiều cách làm hay và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm huy động hội viên, phụ nữ tích cực tham gia hoạt động hội, xây dựng nông thôn mới. Hàng năm, Hội LHPN xã, thị trấn chủ động rà soát số lượng hội viên, phụ nữ nghèo và hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, xây dựng kế hoạch giúp đỡ phụ nữ thoát nghèo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với hoàn cảnh từng người, như: Hỗ trợ vốn vay ưu đãi; đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; tập huấn kỹ thuật canh tác, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; hỗ trợ hội viên, phụ nữ tiếp cận thị trường, kết nối tiêu thụ sản phẩm; xây dựng thương hiệu, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương. Ngoài ra, các cấp hội chú trọng vận động chị em thực hành tiết kiệm; tăng cường nhận ủy thác từ các nguồn vốn, đẩy mạnh hoạt động tư vấn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm.

Tranh thủ các nguồn vốn, Hội LHPN huyện và các xã, thị trấn tạo điều kiện giúp nhiều hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo có nhu cầu về vốn được tiếp cận, nhất là nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức tín dụng khác. Đồng thời, vận động chị em chủ động xây dựng nguồn vốn tại chỗ, như: Tổ hùn vốn xoay vòng, Tổ phụ nữ làm kinh tế, Tổ phụ nữ sản xuất rau màu an toàn, Tổ tiết kiệm nuôi heo đất… để giúp đỡ hội viên, phụ nữ có điều kiện mở rộng sản xuất - kinh doanh, phát triển kinh tế. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Hội LHPN huyện đã giới thiệu giải ngân vay 36,8 tỷ đồng, với tỷ lệ tăng trưởng dư nợ 41,3% so năm 2021; hỗ trợ 163 phụ nữ có vốn mua bán nhỏ từ nguồn vốn quỹ “Vì quê hương”. Bên cạnh đó, phối hợp các ngành tổ chức 18 lớp nghề ngắn hạn cho trên 540 hội viên, phụ nữ; giới thiệu, tư vấn và hướng dẫn cho gần 1.300 lao động làm việc trong và ngoài tỉnh…

Thời gian tới, Hội LHPN huyện Châu Thành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn thể hội viên. Đặc biệt, tập trung thực hiện thắng lợi, đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Châu Thành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đề ra. Đồng thời, quan tâm đến các lĩnh vực giảm nghèo, phát triển kinh tế, nâng cao trình độ khoa học - kỹ thuật, xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Tích cực vận động hội viên phụ nữ tham gia học tập, lao động, sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương…

 

Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Châu Thành luôn chủ động xây dựng chương trình công tác năm và các kế hoạch thực hiện phong trào, cuộc vận động và nhiệm vụ của hội với các nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp tình hình thực tế địa phương. Đến nay, Hội LHPN huyện đã thực hiện đạt và vượt 4/8 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Châu Thành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đề ra.

TRUNG HIẾU