Phương thức tuyển sinh của các trường quân đội năm 2020

09/04/2020 - 13:53

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng ban hành tài liệu "Những điều cần biết về tuyển sinh vào đào tạo đại học, cao đẳng hệ quân sự trong quân đội năm 2020".

A A

Tài liệu nhằm cung cấp cho các đơn vị, địa phương, nhà trường, quân nhân, thanh niên có nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào các trường Quân đội những thông tin về ngành, nghề đào tạo, thủ tục, tiêu chuẩn tuyển sinh... vào các trường trong quân đội.

Báo QĐND Điện tử trân trọng gửi tới bạn đọc một số giải đáp về những thắc mắc thường gặp trong tuyển sinh quân sự vào các học viện, trường trong quân đội năm 2020.

Ảnh minh họa:Thu Hà.

Câu hỏi: Phương thức tuyển sinh của các trường quân đội năm 2020 như thế nào?

Trả lời:

Năm 2020, thực hiện Thông tư số 22/2019/TT-BQP ngày 8 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội; tất cả 18 học viện, trường sĩ quan, trường cao đẳng trong Quân đội có tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự đều tổ chức xét tuyển vào đào tạo theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT), thực hiện xét tuyển từ kết quả Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020.

Thí sinh muốn đăng ký xét tuyển vào hệ quân sự các trường quân đội phải qua sơ tuyển, đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng. Từ ngày 1-3 đến 20-6-2020 (đã được điều chỉnh theo Công văn số 11/TSQS - NT ngày 3-4-2020), Ban Tuyển sinh quân sự cấp huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ tổ chức sơ tuyển cho các em có nguyện vọng dự tuyển vào các trường Quân đội.

* Các trường Quân đội nào có tuyển sinh vào đào tạo trình độ đại học, cao đẳng quân sự năm 2020 gồm:

a) Đào tạo đại học quân sự:

Trong Quân đội có 17 học viện, trường được Bộ Quốc phòng giao tuyển sinh vào đào tạo trình độ đại học quân sự gồm:

- Học viện Kỹ thuật quân sự

- Học viện Quân y

- Học viện Khoa học quân sự

- Học viện Phòng không - Không quân

- Học viện Hải quân

- Học viện Biên phòng

- Học viện Hậu cần

- Trường Sĩ quan Lục quân 1 (tên dân sự: Trường Đại học Trần Quốc Tuấn)

- Trường Sĩ quan Lục quân 2 (tên dân sự: Trường Đại học Nguyễn Huệ)

- Trường Sĩ quan Chính trị (tên dân sự: Trường Đại học Chính trị)

- Trường Sĩ quan Công binh (tên dân sự: Trường Đại học Ngô Quyền)

- Trường Sĩ quan Thông tin (tên dân sự: Trường Đại học Thông tin liên lạc)

- Trường Sĩ quan Pháo binh

- Trường Sĩ quan Không quân

- Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp

- Trường Sĩ quan Đặc công

- Trường Sĩ quan Phòng hóa

b) Đào tạo cao đẳng quân sự:

Có 2 trường được Bộ Quốc phòng giao tuyển sinh vào đào tạo cao đẳng quân sự:

- Trường Sĩ quan Không quân (đào tạo ngành Kỹ thuật Hàng không)

- Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ô tô (đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô)

Theo THÀNH TÂM (Quân đội nhân dân)