LHQ miễn trừng phạt kinh tế cho Triều Tiên do COVID-19

LHQ miễn trừng phạt kinh tế cho Triều Tiên do COVID-19