Quý I-2021: Công đoàn ngành y tế An Giang chăm lo cho đoàn viên tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng

15/04/2021 - 19:23

 - Chiều 15-4, Công đoàn ngành y tế An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I-2021 và sơ kết giữa nhiệm kỳ hoạt động Ủy ban Kiểm tra.

A A

Từ đầu năm đến nay, công đoàn ngành và hệ thống công đoàn cơ sở đã thực hiện các hoạt động chăm lo cho trên 4.400 đoàn viên, người lao động với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Công đoàn ngành y tế còn tiên phong thực hiện Chương trình “75.000 sáng kiến, vượt khó, phát triển” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, có 100% đơn vị tổ chức lễ ký kết, hiện đã đạt chỉ tiêu hơn 100 sáng kiến đăng ký.

Về hoạt động của Ủy ban Kiểm tra công đoàn ngành y tế An Giang, trong nửa nhiệm kỳ qua đã thực hiện tốt việc kiểm tra chấp hành điều lệ Công đoàn Việt Nam; công tác giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo; thực hiện 5 cuộc giám sát tại 5 công đoàn cơ sở về nội dung: đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, công tác tuyên truyền giáo dục, công tác thi đua – khen thưởng…

Tại hội nghị, công đoàn ngành y tế An Giang còn triển khai các kế hoạch: “Chương trình lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ” giữa Ban Giám đốc Sở Y tế với đoàn viên công đoàn và người lao động ngành y tế trên địa bàn tỉnh năm 2021; phong trào thi đua Dân vận khéo và Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; tổ chức hội thao công chức, viên chức, lao động trực thuộc công đoàn ngành y tế An Giang; triển khai Bộ luật Lao động 2019.

MỸ HẠNH