Quyết tâm chính trị của ngành nông nghiệp An Giang

28/09/2023 - 05:12

 - Nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) An Giang lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 10/17 chỉ tiêu so Nghị quyết đầu nhiệm kỳ đề ra. Đặc biệt, Đảng bộ đã phát triển 50 đảng viên mới (chỉ tiêu phấn đấu cả nhiệm kỳ là kết nạp 30 đảng viên). Nhờ phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, toàn ngành thể hiện quyết tâm chính trị, hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra đến năm 2025.

Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị

Vươn lên trong khó khăn

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT An Giang Trương Kiến Thọ cho biết, khi vừa bắt tay vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở NN&PTNT lần thứ X (nhiệm kỳ 2020 - 2025), ngành chịu tác động nặng nề của COVID-19, nhưng vẫn nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả nổi bật, khẳng định vai trò “bệ đỡ” của nền kinh tế. Nếu như năm 2020, tăng trưởng của ngành nông nghiệp đạt 2,84%, năm 2021 chỉ tăng 0,57% (do đại dịch COVID-19, tăng trưởng chung cả tỉnh chỉ đạt 0,95%), thì năm 2022 phục hồi nhanh với tốc độ tăng 3,16%; ước cả năm 2023 đạt từ 3,2 - 3,5%.

Với nỗ lực chung, cả 3 lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh đều có khởi sắc. Đến cuối năm 2023, dự kiến toàn tỉnh có 76/110 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM), trong đó có 34 xã NTM nâng cao; ước tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sạch, hợp vệ sinh đạt 94,5%.

Đến cuối tháng 8/2023, toàn tỉnh đã có 92 sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) từ 3 sao trở lên. An Giang hiện có 210 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp (có 2 liên hiệp HTX), với 13.144 thành viên, trong đó có khoảng 62 HTX hợp tác, liên kết với gần 30 doanh nghiệp trên cả 3 lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản. Bên cạnh đó, còn có 1.087 tổ hợp tác đang hoạt động, với 15.925 thành viên.

Đến nay, Sở NN&PTNT An Giang đã hoàn thành việc tích hợp quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn vào Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tạo thuận lợi trong công tác kêu gọi đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến thương mại kết hợp công tác điều hành, tổ chức sản xuất nông nghiệp linh hoạt trong tình hình mới.

Khai thác lợi thế

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở NN&PTNT An Giang lần thứ X (nhiệm kỳ 2020 - 2025), Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Phan Tùng Lâm cho rằng, Đảng bộ Sở NN&PTNT vừa lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; thực hiện nghiêm việc kiểm tra, giám sát, kê khai tài sản, thu nhập hàng năm, đặc biệt là kết nạp mới 50 đảng viên, vượt chỉ tiêu cả nhiệm kỳ (chỉ tiêu phát triển 30 đảng viên).

“Đảng bộ cần tập trung rà soát những chỉ tiêu chưa đạt để có giải pháp thực hiện; không thỏa mãn với các chỉ tiêu đã đạt mà càng nâng chất cao hơn. Trong thực hiện chỉ tiêu hàng năm, cần phát huy vai trò Đảng ủy, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, vai trò nêu gương của đảng viên; xây dựng cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ cao đi đôi với rèn luyện phẩm chất đạo đức; phát huy dân chủ, tự phê bình và phê bình để xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh” - đồng chí Phan Tùng Lâm lưu ý.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở NN&PTNT An Giang Nguyễn Sĩ Lâm cho biết, dù đạt được những kết quả tích cực nhưng đơn vị không lơ là nhiệm vụ. Trong đó, các chi, đảng bộ trực thuộc được yêu cầu rà soát nhiệm vụ chính trị, lãnh, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu còn lại của nhiệm kỳ theo phân công.

 “Dù số lượng kết nạp đảng viên mới vượt chỉ tiêu cả nhiệm kỳ nhưng các chi, đảng bộ cần quan tâm nguồn phát triển thêm đảng viên, nhất là ở cơ sở, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức trẻ đứng vào hàng ngũ của Đảng, thêm động lực và tự hào hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - đồng chí Nguyễn Sĩ Lâm nhấn mạnh.

Theo đó, những chỉ tiêu lớn được Đảng bộ Sở NN&PTNT đặt ra từ nay đến năm 2025 là phấn đấu có thêm 33 xã NTM, thêm 24 xã NTM nâng cao, thêm 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn huyện NTM (Chợ Mới, Châu Thành) hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (TX. Tân Châu), có 1 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn huyện NTM nâng cao (Thoại Sơn), 4 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Đến năm 2025, tỉnh An Giang phấn đấu có thêm khoảng 120 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó phấn đấu có thêm 10 sản phẩm OCOP đạt 5 sao - cấp Quốc gia; củng cố và nâng chất ít nhất 20% sản phẩm OCOP đã được đánh giá, phân hạng…

“Với sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu cao của tập thể Đảng bộ, sự lãnh đạo của Đảng ủy, dự báo Đảng bộ Sở NN&PTNT sẽ hoàn thành 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra” - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Sĩ Lâm nhấn mạnh.

NGÔ CHUẨN