Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024

04/03/2024 - 05:45

 - “Năm 2024, ngành văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch An Giang tiếp tục nỗ lực, quyết tâm triển khai các giải pháp mang tính đột phá, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội” - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Nguyễn Khánh Hiệp quyết tâm.

“Năm 2023 là năm đánh dấu tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh từng bước phục hồi và phát triển khởi sắc so cùng kỳ năm trước, đạt nhiều thành tựu quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực, với nhiều điểm sáng, tạo nên khí thế mới, động lực mới trong tăng trưởng và phát triển. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo, khắc phục khó khăn, dưới sự lãnh, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của lãnh đạo tỉnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, năm 2023, ngành văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch An Giang hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, Sở VH-TT&DL An Giang được Bộ VH-TT&DL xếp loại dẫn đầu trong Khối thi đua khu vực Tây Nam bộ và vinh dự được nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2023” - ông Nguyễn Khánh Hiệp cho biết.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang dẫn đầu Khối thi đua khu vực Tây Nam bộ và nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2023

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước biểu dương những nỗ lực, cố gắng của toàn ngành VH-TT&DL tỉnh. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để bứt phá thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Với quyết tâm và trách nhiệm cao, Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ tập trung lãnh, chỉ đạo điều hành, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 với kết quả cao nhất.

Để góp phần cùng các ngành và địa phương hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ông Lê Văn Phước đề nghị toàn ngành VH-TT&DL cùng các sở, ban, ngành liên quan và địa phương xác định quyết tâm chính trị, tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác năm 2024, các đề án, chương trình, kế hoạch… phát triển ngành giai đoạn 2021 - 2025 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện trong năm 2024.

Tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và DL cho đồng bào dân tộc trong tỉnh, tạo sản phẩm và sự kiện điểm nhấn thu hút DL, phục vụ tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần và rèn luyện thể chất của quần chúng nhân dân; đặc biệt là tại các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Hoàn thiện xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao cho các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh, hoạt động nghiệp vụ ở cơ sở, các hoạt động kinh doanh dịch vụ VH-TT&DL; tập trung cao điểm vào các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, các sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh, lễ hội truyền thống tại địa phương.

“Ngành VH-TT&DL tỉnh tập trung tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - nghệ thuật dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, các sự kiện trọng đại của tỉnh và đất nước, lễ hội truyền thống tại địa phương; tổ chức Lễ kỷ niệm 192 năm Ngày truyền thống tỉnh An Giang (1832 - 2024) và chuỗi các hoạt động chào mừng lễ kỷ niệm với quy mô phù hợp. Tổ chức các đoàn văn hóa - nghệ thuật tham dự tốt các sự kiện văn hóa cấp khu vực, toàn quốc, nổi bật là Ngày hội VH-TT&DL đồng bào dân tộc Chăm toàn quốc lần thứ VI năm 2024…” - ông Nguyễn Khánh Hiệp cho biết.

Các tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023

Bên cạnh đó, tập trung đầu tư bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa trở thành những di sản có chất lượng cao, phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế DL. Tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, các loại hình văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong cộng đồng dân tộc thiểu số. Củng cố, nâng chất các danh hiệu văn hóa được công nhận trên địa bàn tỉnh. Tập trung nâng chất phong trào xây dựng đời sống văn hóa - thể thao ở cơ sở, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tập trung tổ chức các giải thể thao quần chúng rộng khắp trên địa bàn tỉnh vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, các sự kiện trọng đại của tỉnh và đất nước, lễ hội truyền thống tại địa phương. Tập trung đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ huấn luyện viên, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong công tác huấn luyện, thi đấu và chăm sóc y tế cho vận động viên. Thực hiện tốt, đảm bảo kịp thời, công bằng mọi chế độ chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên nhằm tạo động lực để phát huy tốt nhất khả năng trong huấn luyện, tập luyện và thi đấu.

Ngành DL tỉnh An Giang tiếp tục triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển DL của tỉnh; thực hiện các nội dung trong chương trình hợp tác, liên kết phát triển DL đã ký kết với tỉnh Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL… Đẩy mạnh triển khai chương trình phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển DL năm 2024. Quan tâm hướng dẫn, quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ DL hiện có và phát triển sản phẩm mới thu hút du khách đến với An Giang...

THU THẢO