Quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ và chính sách an sinh xã hội năm 2021

22/03/2021 - 14:11

 - “Phát huy kết quả đạt được, năm 2021, toàn ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, tích cực, chủ động, tập trung mọi nguồn lực, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ. Quyết liệt triển khai các công việc cụ thể trong thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, cũng như thực hiện toàn diện hệ thống các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 được Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao”, đó là ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Bảo hiểm xã hội An Giang Đặng Hồng Tuấn ngay sau khi được Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang kể từ ngày 1-3-2021.

A A

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành là phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT). Năm 2021, Bảo hiểm xã hội tỉnh cần phấn đấu duy trì và phát triển 149.104 người tham gia BHXH, chiếm 14,02% lực lượng lao động; 104.185 người tham gia BHTN, chiếm 9,8% lực lượng lao động; 1.775.554 người tham gia BHYT, đạt 92,90% tỷ lệ bao phủ dân số. So với đối tượng tham gia đang quản lý, cần phát triển thêm 7.182 người tham gia BHXH bắt buộc, 10.407 người tham gia BHXH tự nguyện, 7.144 người tham gia BHTN và 50.111 người tham gia BHYT.

Đây là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn trong bối cảnh khó lường của dịch bệnh COVID-19 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm và thu nhập của người lao động, người dân. Do đó, để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, Bảo hiểm xã hội tỉnh cần phải quyết liệt triển khai các nhiệm vụ ngay từ đầu năm; toàn thể công chức, viên chức và người lao động phải nỗ lực không ngừng, luôn đề cao tinh thần quyết tâm thực hiện nhiệm vụ.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã trình UBND tỉnh các văn bản về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT năm 2021, văn bản triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số, ban hành quyết định chương trình công tác trọng tâm. Đặc biệt, nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho người dân và kịp thời đề ra các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu về đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN được giao, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh đã xây dựng kế hoạch làm việc với UBND các huyện, thị xã, thành phố từ ngày 15 đến 31-3-2021. Trước đó, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh đã có 10 buổi làm việc với 10 phòng nghiệp vụ chuyên môn để nắm bắt tình hình và triển khai các nhiệm vụ cụ thể theo từng lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ.

Hiện, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai đầy đủ chính sách BHXH, BHYT. Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, ngành và địa phương trong lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Quyết tâm thực hiện chỉ tiêu thu, phát triển đối tượng tham gia và chỉ tiêu giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN năm 2021. Thực hiện hệ thống các giải pháp, tập trung đôn đốc, đối chiếu thu và xử lý nợ BHXH, BHTN, BHYT; giám sát trực tiếp những địa bàn có chỉ tiêu thu, tỷ lệ độ bao phủ BHYT còn thấp; theo dõi, phân tích dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp để quản lý và khai thác phát triển đối tượng; phấn đấu thực hiện chỉ tiêu được Chính phủ giao về đạt độ bao phủ tham gia BHYT năm 2021. Cùng với quản lý chặt chẽ nguồn quỹ thu-chi tài chính; quản lý đối tượng, giải quyết đúng, đủ và chi trả kịp thời cho đối tượng thụ hưởng. Phối hợp Sở Y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) BHYT duy trì thực hiện tốt hệ thống thông tin giám định BHYT.

Đẩy mạnh tin học hóa trong quản lý KCB, giám định và thanh toán BHYT; tiếp tục thực hiện giám định trực tiếp tại cơ sở y tế; chủ động kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ chi phí KCB BHYT đối với các cơ sở có chi phí gia tăng bất thường; thanh tra liên ngành, thanh tra đột xuất việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin; duy trì, đổi mới, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đơn vị và người tham gia, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu phục vụ.

Tăng cường triển khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; giao dịch điện tử và giao dịch tại Cổng dịch vụ công quốc gia; thực hiện tốt giám định điện tử trên hệ thống thông tin giám định BHYT. Phối hợp các ngân hàng, bưu điện đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Tiếp tục phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách BHXH, BHYT; phối hợp ngành bưu điện, chi nhánh Viettel An Giang, UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, vận động đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Tuyên truyền, hỗ trợ cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID có nhiều tính năng, tiện ích có ý nghĩa thiết thực, giúp người tham gia BHXH, BHYT, BHTN nắm bắt quá trình tham gia, thụ hưởng các chính sách, đồng thời tự giám sát, bảo vệ quyền lợi an sinh của mình.

Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và tinh thần quyết liệt từ ban lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, sự đoàn kết của tập thể công chức, viên chức, người lao động, chính sách an sinh xã hội trên địa bàn sẽ tiếp tục lan tỏa và phát huy, mang đến sự ổn định, hài lòng cho người tham gia BHXH, BHTN, BHYT.

HẠNH CHÂU