Ra mắt quỹ Khuyến học, khuyến tài xã Bình Thành

24/07/2019 - 07:15

 - Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN xã Bình Thành (Thoại Sơn) vừa tổ chức lễ ra mắt quỹ Khuyến học, khuyến tài xã Bình Thành và hội đồng quản lý nguồn quỹ này. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tham dự sự kiện.

A A

Theo kế hoạch, sẽ vận động nguồn quỹ trị giá 500 triệu đồng nhưng tại lễ ra mắt, số tiền được nâng lên trên 700 triệu đồng. Đặc biệt, anh Lê Phú Cường (xã Định Thành) hỗ trợ 80 triệu đồng. Bình Thành là địa phương thứ 11/17 thành lập quỹ, nâng tổng số nguồn quỹ Khuyến học, khuyến tài toàn huyện Thoại Sơn trên 13 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, đến cuối năm 2019, tất cả 17 xã, thị trấn ở huyện Thoại Sơn đều thành lập quỹ Khuyến học, khuyến tài, nhằm tạo điều kiện, giúp đỡ giáo viên, học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong giảng dạy và học tập.

N.R