Sở Giao thông- Vận tải: Thay đổi địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

28/02/2020 - 07:11

 - Thực hiện Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 17-2-2-2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố sửa đổi, bổ sung Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Sở Giao thông- Vận tải (GT-VT) An Giang thông báo, kể từ ngày 2-3-2020, việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận “một cửa” của Sở GT-VT được chuyển đến thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 5, đường Lê Triệu Kiết, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên).

A A

Sở GT-VT thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh biết để thuận tiện trong liên hệ, phối hợp công tác.

TRÚC PHA