Sơ kết công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự địa bàn giáp ranh

22/09/2020 - 16:34

 - Ngày 22-9, UBND xã Tân Lập (Tịnh Biên, An Giang) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) địa bàn giáp ranh năm 2020, với sự tham dự của Công an các xã Tân Lập (Tịnh Biên), Tà Đảnh (Tri Tôn), Vĩnh An (Châu Thành), Bình Phú (Châu Phú).

A A

Công an các địa phương tham gia sơ kết công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự địa bàn giáp ranh

Trong 8 tháng của năm 2020, Công an các xã thuộc địa bàn giáp ranh đã phối hợp thực hiện tốt Quy chế đảm bảo ANTT. Trong đó, đã triển khai những mô hình hiệu quả, như: phối hợp đảm bảo ANTT địa bàn giáp ranh (xã Tâp Lập), tổ tự quản về an toàn giao thông (xã Bình Phú), móc khóa an ninh (xã Tà Đảnh), cổng rào an ninh (xã Vĩnh An).

Dịp này, công an các địa phương đã thông qua kế hoạch đảm bảo ANTT địa bàn giáp ranh những tháng cuối năm 2020 và trong năm 2021; quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phối hợp đảm bảo ANTT địa bàn giáp ranh; quy chế phối hợp giải quyết tình hình ANTT địa bàn giáp ranh…

THANH TIẾN