Tăng cường đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng

07/01/2022 - 06:08

 - Năm 2021, cả hệ thống chính trị và nhân dân ra sức phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo “mục tiêu kép”, xây dựng Đảng..., thì các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá Đảng, nhà nước ta trên tất cả lĩnh vực, đặc biệt trên mặt trận tư tưởng, lý luận.

A A

Chuẩn bị đại hội đảng các cấp, thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị càng tăng cường hoạt động, ra sức “nhào nặn”, bóp méo thông tin, xuyên tạc, chống phá quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước ta. Đặc biệt, trước thềm Đại hội XIII của Đảng, chúng tập trung công kích dự thảo các văn kiện trình Đại hội. Cùng với đó, chúng tấn công vào đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ của Đảng, nhất là cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược; liên tục tung tin giả về thân thế, sự nghiệp, tài sản, “sai phạm” của lãnh đạo cấp cao..., hòng gây bất ổn chính trị - xã hội, tạo thành khó khăn, thách thức không nhỏ cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

An Giang tổ chức thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, những người thiếu thiện chí và phần tử cơ hội, phản động về chính trị lại gia tăng hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, mục đích phá hoại sự kiện chính trị quan trọng này của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Đặc biệt, trong khi Đảng, nhà nước và nhân dân đang nỗ lực thực hiện toàn diện các biện pháp phòng, chống đại dịch, bước đầu đạt được kết quả quan trọng, thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đẩy mạnh tung tin giả mạo, xuyên tạc tình hình. Chúng phủ nhận cách thức phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam, mưu toan gieo rắc tâm lý hoài nghi, gây bất ổn an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Trong khi đó, điều mà ai cũng nhận thấy là Quốc hội đang hoạt động ngày càng hiệu quả. Kết quả cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu rất cao (đạt 99,6%), thể hiện ý thức chính trị và trách nhiệm công dân, lòng yêu nước và niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Đối với công tác nhân sự của Đảng, tất cả được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, chuẩn bị công phu, cách làm cẩn trọng, dựa trên nguyên tắc xây dựng Đảng, thể hiện và phát huy nguyện vọng, ý chí tập thể. Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khơi dậy khát vọng phát triển quốc gia hùng cường, người dân được hưởng hạnh phúc. Đây là cơ sở rất quan trọng, để toàn Đảng, toàn dân có tâm thế bước vào giai đoạn phát triển mới, với những thành công cho nhiệm kỳ mới.

Trong “cuộc chiến” chống đại dịch COVID-19, Việt Nam không phải là quốc gia có tiềm lực kinh tế mạnh hay có trình độ y học phát triển cao. Nhưng cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, địa phương đã đoàn kết, đồng lòng, từng bước kiểm soát tình hình dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái “bình thường mới”. Với những biện pháp, cách làm đó, qua 4 lần dịch bùng phát, Việt Nam vẫn thực hiện được “mục tiêu kép”: Vừa duy trì tăng trưởng kinh tế, vừa kiểm soát dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe và bảo đảm cuộc sống của người dân. Vì lẽ đó, đại bộ phận người dân Việt Nam, dù ở trong nước hay học tập, lao động, công tác ở nước ngoài, luôn một lòng ủng hộ và tuân thủ theo chủ trương, đường lối của Đảng, hành động theo sự điều hành và sự kêu gọi của Chính phủ, vì sự bình yên, hạnh phúc của chính mình và mọi người.

Thực tế đã củng cố vững chắc niềm tin: Cho dù trong bất kỳ tình huống nào, Đảng, nhà nước luôn hành động vì lợi ích quốc gia - dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Mọi luận điệu xuyên tạc, bịa đặt dẫu có tinh vi đến đâu cũng đều bị chính kết quả thực tiễn sinh động bác bỏ.

Tại An Giang, năm 2021, tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, tỉnh huy động toàn lực, vận động mọi tầng lớp nhân dân thực hiện thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tỷ lệ cử tri đi bầu cao (99,66%) khẳng định sự thành công trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. Với sự quyết tâm lãnh đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự đồng lòng của người dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng, nhất là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Tất cả những luận điệu xuyên tạc chỉ là tiếng nói lạc lõng, đi ngược lại mong muốn và nguyện vọng của nhân dân. Do đó, cần phải vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, góp phần củng cố sự đoàn kết, đồng lòng và quyết tâm của hệ thống chính trị và của toàn dân. Mỗi cán bộ, đảng viên, người dân cần chủ động, tích cực, tự giác tham gia hiệu quả vào cuộc đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc, các quan điểm sai trái, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch.

H.C