Tăng cường giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

12/01/2022 - 05:19

 - Trong bối cảnh đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có do đại dịch COVID-19 gây ra, các cấp, ngành đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự và thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra.

A A

UBND huyện Phú Tân tiếp công dân (Ảnh chụp trước khi xảy ra dịch bệnh COVID-19)

Năm 2021, các ngành, địa phương tổ chức tiếp 4.664 lượt công dân đến trình bày khiếu nại, khiếu kiện (giảm 9,7% so cùng kỳ năm 2020, chủ yếu về tranh chấp đất đai, chính sách đền bù); nhận mới 2.061 đơn (tăng 6,2% so cùng kỳ). Kết quả, giải quyết được 103 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền, chiếm tỷ lệ 66,8%, trong đó 83 đơn khiếu nại, 20 đơn tố cáo. Tổ công tác của tỉnh đã làm việc với Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (ngày 8-1-2021), thống nhất phương án giải quyết khiếu nại của công dân, thông báo chấm dứt, kết thúc giải quyết khiếu nại đối với 20 vụ, ban hành thông báo không xem xét 3 nội dung tranh chấp dân sự của thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân tỉnh; báo cáo cụ thể 10 vụ để được Thanh tra Chính phủ xem xét, thống nhất nội dung giải quyết.

Toàn ngành thanh tra thực hiện 85 cuộc thanh tra (23 cuộc kỳ trước chuyển sang và 62 cuộc triển khai trong kỳ). Qua đó, phát hiện vi phạm với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng và 3.028m2 đất (3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 2 nền nhà cấp sai quy định). Kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước gần 900 triệu đồng, xử lý hành chính 15 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 1 vụ, 1 đối tượng. Ngoài ra, thực hiện 10 cuộc thanh tra về trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị.

Nhằm chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình vừa yêu cầu thủ trưởng sở, ban, ngành  và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 26-5-2014 của Bộ Chính  trị; Chỉ thị 29-CT/TU, ngày 10-3-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Công văn 392-CV/TU, ngày 25-10-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh  ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; triển khai hiệu quả Kế hoạch 122/KH-UBND, ngày 19-3-2018 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện Công văn 392-CV/TU. Thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, rà soát và chấn chỉnh thực hiện quy trình chuyên môn từng lĩnh vực  tiếp công dân; xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; giải quyết  khiếu nại, tố cáo bảo đảm tính chính xác, đúng quy định của pháp luật. Thường xuyên tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, xác minh trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền địa phương, đơn vị (nhất là việc giải quyết khiếu nại lần đầu nhằm hạn chế sai sót, phải xem xét giải quyết nhiều lần). Tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn của tỉnh với UBND huyện, thị xã, thành phố và cơ quan chuyên môn của cấp huyện trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, để hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, cho ý kiến xử lý kịp thời khi cơ quan cấp dưới có khó khăn, vướng mắc, bảo đảm thống nhất, hiệu quả giải quyết. 

Kết luận thanh tra về công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu (trong việc thực hiện quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo) phải chỉ rõ, cụ thể những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và việc xử lý cán bộ, công chức vi phạm khi thi hành công vụ. Thực hiện nghiêm túc kết luận, ý kiến chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về kết quả kiểm tra, rà soát vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài; vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài đến Trung ương đã được vận động, thuyết phục trở về địa phương; vụ việc có ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh theo Văn bản 373/UBND-TD, ngày 14-4-2020, Văn bản 129/VPUBND-TD, ngày 13-5-2020 và Kế hoạch 73/KH-UBND, ngày 11-3-2021 của UBND tỉnh. Quá trình tổ chức thực hiện, chú trọng  việc tiếp dân, đối thoại, vận động, thuyết phục, đồng thời tìm nhiều phương án,  giải pháp để giải quyết; vận dụng hỗ trợ chính sách an sinh xã hội, nhằm tạo điều  kiện cho công dân đồng thuận, ổn định cuộc sống và chấm dứt khiếu nại.

Ngoài ra, tập trung xem xét giải quyết dứt điểm vụ việc vượt cấp do Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, cơ quan Trung  ương và tỉnh chuyển đến, nhưng đến nay chưa có văn bản phúc đáp kết quả giải quyết, để trả lời công dân. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc báo cáo kết quả giải quyết cho cơ quan chuyển đơn theo quy định.

K.N