Tăng cường phổ cập bơi cho trẻ em

12/08/2021 - 07:00

 - UBND tỉnh An Giang vừa ban hành kế hoạch phổ cập bơi, phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2021-2025). Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, gia đình, tổ chức, cá nhân và cộng đồng về thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em. Đồng thời, tạo môi trường học tập, vui chơi và sinh sống an toàn cho trẻ em, giảm thấp nhất tỷ lệ trẻ em bị tử vong do đuối nước gây ra.

A A

Các sở, ngành và các địa phương tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em. Đồng thời, triển khai thực hiệu quả kế hoạch phổ cập bơi, phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2021-2025) phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức cá nhân về phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em.

Trong đó, chú trọng tuyên truyền gắn với các hoạt động vui chơi ngoại khóa của trẻ em; lồng ghép tuyên truyền phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em với việc tuyên truyền các chương trình quốc gia về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Cung cấp tài liệu chuyên môn về các kỹ thuật bơi cơ bản, kỹ năng an toàn trong môi trường nước, kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em.

Tăng cường phổ cập bơi cho trẻ em

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp các địa phương tổ chức tập huấn trang bị kiến thức dạy trẻ em bơi an toàn, kỹ năng về phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em, kỹ năng sơ cấp cứu khi bị tai nạn thương tích, bị đuối nước cho cán bộ văn hóa xã, công an xã, phường, thị trấn, cộng tác viên, cán bộ của các tổ chức đoàn thể, giáo viên các trường học, nhà trẻ, cơ sở giáo dục mẫu giáo, phụ huynh và bản thân trẻ em. Đặc biệt, vận động các gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát con em mình để phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em, đặc biệt trong thời gian nghỉ hè, mùa mưa bão... 

Các cơ quan chức năng chủ động xây dựng kế hoạch, các văn bản hướng dẫn về phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em, tiếp tục thực hiện tốt các văn bản quy định hướng dẫn về xây dựng cộng đồng an toàn, trường học an toàn phòng, chống tai nạn thương tích do Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, củng cố việc thực thi pháp luật và các quy định liên quan đến phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em, như: thực thi các quy định về việc mặc áo phao khi đi thuyền, đò; không uống rượu khi lái thuyền, đò hay ở những sông, hồ lớn; quy định cấp phép giám sát cho các đơn vị, địa điểm du lịch, bể bơi; quy định trẻ em khi đi bơi, tắm tại bể bơi, sông, hồ phải có người lớn đi kèm và có áo phao phù hợp với lứa tuổi; quy định về sơ cấp cứu tại các khu vui chơi giải trí có trẻ em tham gia, đặc biệt là các khu du lịch trên sông, hồ, bể bơi. Ngoài ra, rà soát, bổ sung các biển cấm, biển báo, biển chỉ dẫn tại các khu vực có nguy cơ đuối nước đối với trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Phát động phong trào học bơi, dạy bơi an toàn cho trẻ em; tổ chức các lớp dạy bơi cho trẻ em trong dịp hè ở những địa bàn trọng điểm về đuối nước. Đồng thời, tổ chức dạy bơi, các kỹ năng an toàn, phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em, học sinh; đưa nội dung giáo dục phòng, chống đuối nước vào chương trình giảng dạy ngoại khóa ở bậc tiểu học và THCS. Duy trì và tăng cường các hoạt động ngoại khóa cho trẻ em tại nhà trường để giáo dục các kỹ năng và các biện pháp phòng tránh tai nạn đuối nước khi vui chơi và trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, như: không chơi gần sông, suối, ao hoặc các khu vực có nước, khu vực có nguy cơ sạt lở đất, cát khi không có người lớn đi cùng.

Ngoài ra, thường xuyên tổ chức các giải bơi, hội thi bơi lặn, thi tìm hiểu về những kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho học sinh, nhằm khuyến khích, động viên phong trào tập luyện bơi trong nhà trường…

Bài, ảnh: LÊ HOÀNG