Tặng quà phụ nữ Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay

09/04/2021 - 13:38

 - Ngày 9-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh An Giang đến thăm, tặng 14 phần quà cho các chi hội trưởng phụ nữ người dân tộc thiểu số Khmer các xã trên địa bàn huyện Tịnh Biên nhân Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay (mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng).

A A

 Thăm, tặng quà cho chi hội trưởng phụ nữ là người dân tộc thiểu số Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay          

Qua đó, nhằm động viên các chị, em tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, vận động bà con luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, phấn đấu phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Đặc biệt, cần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tích cực tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

PHAN HỮU - THANH TIẾN