Tạo động lực mới, niềm tin mới

05/02/2019 - 00:45

 - Năm 2018 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, với nhiều hoạt động kỷ niệm, đặc biệt là kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2018 và Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Xác định tinh thần đó, ngay từ đầu năm, cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh.

A A

Năm 2018: thành tựu phấn khởi

Tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Võ Thị Ánh Xuân cho rằng: “Bằng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020), tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có bước phát triển tích cực. Đã thực hiện hoàn thành và vượt 8/15 chỉ tiêu chủ yếu (vượt và đạt ít nhất trên 70% so với Nghị quyết Đại hội). Riêng năm 2018, đã thực hiện hoàn thành và vượt 12/13 chỉ tiêu (chiếm 92,31% tổng chỉ tiêu) theo Nghị quyết 14 của HĐND tỉnh. Đó là sự phấn đấu, nỗ lực, tâm huyết rất lớn của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân”.

Chính trị ổn định, văn hóa - xã hội phát triển

Công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị. Kỷ luật, kỷ cương trong Đảng bộ được nâng lên. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị quyết tâm hơn và có kết quả ở một số địa phương, đơn vị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến thăm và làm việc tại An Giang

Tổ chức nhiều hoạt động, công trình thiết thực chào mừng kỷ niệm 130 ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888 - 20-8-2018) được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cán bộ, nhân dân trong tỉnh đánh giá cao.

Tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2018; Đại hội Hội Nông dân lần thứ IX và Công đoàn tỉnh An Giang lần thứ X (nhiệm kỳ 2018-2023) thành công tốt đẹp.

Thực hiện công tác cán bộ thường xuyên 115 trường hợp và đánh giá, phân loại 503/505 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh cán bộ chủ chốt của tỉnh (nhiệm kỳ 2015-2020) và hoàn thiện quy hoạch nhân sự (nhiệm kỳ 2020-2025) cơ bản đảm bảo về số lượng, trình độ theo tiêu chuẩn quy định, chú trọng nâng tỷ lệ cán bộ trẻ, nữ.

Phong trào văn hóa - văn nghệ phát triển

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm được tiến hành kịp thời và đảm bảo đúng quy trình, quy định.

Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường và có hiệu quả.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh được đảm bảo, an ninh biên giới được giữ vững, tạo không khí yên bình cho người dân và thu hút nhà đầu tư. Trong năm, đã tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và một số địa phương đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Du lịch sinh thái thu hút du khách

Công tác tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân có nhiều tiến bộ, góp phần tạo sự ổn định, phát triển của tỉnh nhà.

Chất lượng giáo dục, y tế được nâng lên. Công tác an sinh xã hội được hệ thống chính trị và toàn xã hội quan tâm, tạo không khí chung lo cho người nghèo, người khó khăn. Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,55% và 81,5% người dân tham gia bảo hiểm y tế (đạt kế hoạch); số giường bệnh trên 10.000 dân là 21,95 giường (vượt kế hoạch).

Nhiều hoạt động, phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao phong phú, đa dạng, góp phần làm giàu thêm đời sống tinh thần nhân dân.

Mối quan hệ ngoại giao với tỉnh Kandal, Takeo (Vương quốc Campuchia) tiếp tục duy trì và phát triển.

Kinh tế chuyển biến tích cực

Tăng trưởng kinh tế (GRDP) được cải thiện trong 3 năm qua, từ 4,47% năm 2016 đến năm 2018 là 6,52% (vượt kế hoạch năm 2018 đề ra). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực (tỷ trọng khu vực II và III tăng dần qua các năm).

Thu hoạch lúa

Tư duy về kinh tế nông nghiệp trong hệ thống chính trị, nông dân được đề cao; cơ cấu lại nền kinh tế nông nghiệp được tập trung và có một số kết quả cụ thể, tích cực. Năm 2018, tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 42.785 tỷ đồng (tăng 3,47% so năm 2017).

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 8,78%. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 39.542 tỷ đồng (tăng 8,04% so năm 2017).

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 28.837 tỷ đồng (vượt kế hoạch 2.280 tỷ đồng).

Thu ngân sách 5.860 tỷ đồng (vượt kế hoạch 160 tỷ đồng).

Kim ngạch xuất khẩu đạt 840 triệu USD (tăng 2,44% so cùng kỳ và đạt 100% kế hoạch).

Thế mạnh về du lịch được tập trung đầu tư, việc quảng bá hình ảnh du lịch An Giang trên các phương tiện truyền thông đạt nhiều kết quả tốt. Năm 2018, có 8,5 triệu lượt du khách đến các điểm tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh (tăng 16,44% so năm 2017). Hoạt động dịch vụ phát triển sôi động, với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 102.701 tỷ đồng (tăng 11,17% so năm 2017).

Chế biến cá tra xuất khẩu

Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 tăng 6 bậc so năm 2016, đứng thứ 32/63 tỉnh, thành phố và đứng thứ 7/13 các tỉnh, thành phố trong vùng đồng bằng sông Cửu Long; chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2017 tăng 16 bậc, đứng 18/63 tỉnh, thành phố; chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2017 tăng 28 bậc, đứng thứ 8/63 tỉnh, thành phố và đứng đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2018, có 664 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 5.193 tỷ đồng (tăng 51,1%).

Thu hút đầu tư tăng nhanh, từ đầu nhiệm kỳ đến nay thu hút trên 320 dự án, với tổng vốn hơn 49.000 tỷ đồng. Riêng năm 2018, thu hút 82 dự án đầu tư trong và ngoài nước (tăng 2,5%), với tổng vốn đăng ký 25.052 tỷ đồng (tăng 9.849 tỷ đồng).

Quyết liệt trong thực hiện các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 46 xã đạt chuẩn nông thôn mới (vượt 3 xã so kế hoạch). Thực hiện tốt việc nâng cấp, chỉnh trang bộ mặt đô thị và nông thôn ngày càng khởi sắc.

Năm 2019: quyết tâm mới

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh: “Hai năm tới, chúng ta có nhiều thuận lợi mới, cơ hội mới nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Để đạt được các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2015-2020), sự nỗ lực của hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân phải đặt lên hàng đầu. Theo đó, từng đồng chí cấp ủy viên, lãnh đạo các ngành, các cấp phải là người tiên phong tạo ra những động lực mới, niềm tin mới cho đội ngũ của mình để thực hiện tốt nhiệm vụ. Đồng thời, phải có quyết tâm chính trị vượt lên khả năng của chính mình để đạt được những kết quả cao nhất”.

Về phát triển kinh tế

- Dốc toàn lực để thực hiện đạt mức tăng trưởng cao nhất có thể. Theo đó, cần nâng cao năng lực, sức cạnh tranh các chủ thể kinh tế trong tỉnh, nhất là thành phần kinh tế tư nhân; có giải pháp nâng cao năng lực, sức cạnh tranh các chủ thể kinh tế, đặc biệt là thành phần kinh tế tư nhân - xem đây là động lực phát triển.

- Triển khai, nhân rộng các mô hình có hiệu quả về kinh tế - xã hội, phát huy 2 lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của tỉnh là nông nghiệp, dịch vụ - du lịch. Tranh thủ cơ hội mới để phát triển năng lượng sạch, công nghiệp xanh, phù hợp điều kiện địa phương, nhất là đề án giống cá tra 3 cấp, đề án xây dựng thương hiệu lúa, gạo cho tỉnh. Tập trung các giải pháp tiếp tục phát triển, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

- Quan tâm phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, vì đây là khu vực tạo động lực cho sự phát triển ổn định.

- Cơ cấu lại nhiệm vụ thu - chi theo hướng tích cực; rà soát, tìm nguồn thu mới, chống thất thu thuế; chống lãng phí tài sản công, lãng phí tài nguyên.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (bên phải) thăm gian hàng giới thiệu sản phẩm của Tập đoàn Lộc Trời

 - Khắc phục có hiệu quả sạt lở bờ sông và có lộ trình chuyển dân cư, các cơ sở kinh tế ra khỏi khu vực sạt lở để ổn định lâu dài.

- Tập trung xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch, đi đôi với kiến thiết lại các đô thị, nhất là các trung tâm thành phố để tạo ra diện mạo mới cho địa phương đối với nhà đầu tư, khách du lịch, tạo đầu tàu cho sự phát triển của tỉnh.

“Sửa mình” trước để tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn cho sự phát triển

- Tập trung cải cách tối đa các thủ tục hành chính, nhất là thủ tục trong đầu tư và kinh doanh, thủ tục đất đai; hỗ trợ cho doanh nghiệp tốt nhất, khắc phục triệt để tình trạng thiếu trách nhiệm, nhũng nhiễu trong thực hiện các thủ tục hành chính.

- Tiếp tục nghiên cứu, thực hiện các chính sách, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận đất đai, nhất là khu vực nông nghiệp, nông thôn.

- Tranh thủ huy động từ nhiều nguồn vốn để hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông và hạ tầng công nghệ thông tin để phát triển.

- Có chiến lược, giải pháp trước mắt và lâu dài để đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.

Về văn hóa - xã hội

- Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, y tế đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhân dân, có giải pháp cụ thể khắc phục tình trạng học sinh bỏ học; đổi mới công tác dạy nghề, mở rộng cơ hội việc làm cho lao động đối với thị trường trong và ngoài nước.

- Quan tâm thực hiện mục tiêu nâng cao trí lực, thể lực và tầm vóc của thanh, thiếu niên, đi đôi với nâng cao sức khỏe người cao tuổi.

- Nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội một cách thực chất để giảm gánh nặng an sinh xã hội.

- Nâng cao nền tảng văn hóa, đạo đức xã hội - đây là động lực để phát triển.

Công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng

- Tích cực sắp xếp tổ chức bộ máy theo lộ trình một cách thận trọng và quyết tâm, phù hợp đặc điểm của địa phương theo Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy, đặc biệt ở cấp cơ sở.

- Chủ động trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới và lâu dài.

- Tập trung, chủ động, kiên quyết trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng ngừa phát sinh mới.

Thu hút đầu tư vào ứng dụng công nghệ cao

- Phát huy vai trò của hệ thống chính trị mà nòng cốt là lực lượng vũ trang và các lực lượng chức năng trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới, an toàn giao thông; phòng, chống buôn lậu, ma túy và an ninh thông tin.

- Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và năng lực phản biện xã hội của hệ thống chính trị, trọng tâm là đội ngũ cán bộ tuyên giáo.

- Phát huy vai trò của nhân dân trong phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội thông qua việc đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội.

- Nâng cao kỷ cương hành chính, đổi mới công tác thi đua khen thưởng.

Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019

Tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 7 - 8%.

Giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân 183 triệu đồng/ha.

Thương mại- dịch vụ phát triển

Kim ngạch xuất khẩu đạt 890 triệu USD.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 30.179 tỷ đồng.

Thu ngân sách từ kinh tế  địa bàn 6.080 tỷ đồng.

Tỷ lệ lao động được đào tạo chiếm 62,5% lao động đang làm việc trong nền kinh tế quốc dân.

Tỷ lệ hộ nghèo là 3,75%.

Tỷ lệ dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 86,2%.

Phấn đấu 57 xã đạt chuẩn nông thôn mới…