Tạo sự đồng thuận để phát triển quê hương

03/07/2020 - 06:29

 - Thời gian qua, cấp ủy Đảng huyện Chợ Mới (An Giang) từ huyện đến cơ sở thường xuyên quan tâm lãnh, chỉ đạo toàn diện hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện thắng lợi, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ. Từ đó, góp phần quan trọng vào tiến trình xây dựng và phát triển quê hương anh hùng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

A A

Phát huy quyền làm chủ của dân

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã thực hiện tốt công tác vận động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tích cực vào công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kinh tế xã hội (KTXH) phát triển ổn định.

Đồng thời, phát huy quyền làm chủ của dân thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân để giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của người dân…

Phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, nhà nước và nhân dân qua các hoạt động tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Đồng thời, làm tốt công tác hòa giải, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, kịp thời tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tổ chức các cuộc đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân.

Thông qua các hoạt động đã góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, củng cố niềm tin của dân tin tưởng tuyệt đối vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương.

Nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Chợ Mới Huỳnh Văn Sáu cho biết: “Người dân thực hiện tốt, tham gia tích cực vào các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương thông qua cuộc vận động như: phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, Hội quán nông dân, nhân dân, doanh nghiệp chung tay đóng góp các nguồn quỹ Xã hội từ thiện, quỹ Vì người nghèo, quỹ Cây mùa xuân và các công trình xây dựng cầu, đường… với số tiền trên 329 tỷ đồng”.

Chung tay xây dựng nông thôn mới

MTTQ và các đoàn thể lãnh đạo thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng môi trường sống lành mạnh, an toàn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua mang lại hiệu quả tích cực.

Đến nay toàn huyện có 9 xã đạt chuẩn NTM và 2 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, thị trấn Chợ Mới được công nhận đô thị loại IV, xã Hội An đạt chuẩn đô thị loại V. Toàn huyện hiện có 83.634/86.849 hộ được công nhận gia đình văn hóa, đạt 96,30%; 142/142 ấp văn hóa.

Quỹ “Vì người nghèo” 5 năm qua đã vận động được số tiền 99,6 tỷ đồng, cất mới, sửa chữa hơn 1.500 căn nhà Đại đoàn kết, 210 căn nhà Tình thương, mái ấm; hỗ trợ trị bệnh, trợ cấp đột xuất, thăm và tặng quà, giúp học sinh nghèo, thiên tai được 260.505 lượt người...

MTTQ và các tổ chức đoàn thể còn tăng cường phối hợp tuyên truyền, tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn và chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất - kinh doanh cho nhân dân; hỗ trợ vốn giúp người dân mở rộng quy mô sản xuất; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, cùng giúp nhau phát triển kinh tế…

Từ đó tạo sự đồng thuận của nhân dân, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng gắn với ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, nhân rộng các mô hình liên kết chuỗi giá trị, mang lại hiệu quả tích cực.

Với những kết quả đạt được đã góp phần tích cực trong thực hiện công tác giảm nghèo và các tiêu chí xây dựng NTM. Ý nghĩa hơn, đã đưa diện mạo nông thôn của huyện Chợ Mới có nhiều đổi mới đáng kể, cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư nâng cấp đồng bộ, đáp ứng yêu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân. Đời sống vật chất và tinh thần người dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 52,4 triệu đồng/người/năm.

Nhiều mô hình chăm lo tốt cho người nghèo, hộ khó khăn hoạt động thiết thực, có hiệu quả được xây dựng và nhân rộng. Nhân dân và doanh nghiệp chung tay đóng góp các nguồn quỹ Xã hội - từ thiện, quỹ Vì người nghèo, các công trình xây dựng cầu, đường… với số tiền trên 329 tỷ đồng, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Võ Nguyên Nam khẳng định, đạt được những kết quả quan trọng trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội là do Huyện ủy, cấp ủy Đảng các cấp đặt công tác mặt trận, đoàn thể chính trị  - xã hội đúng vị trí trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; thường xuyên quan tâm lãnh, chỉ đạo toàn diện công tác mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội. Hoạt động của hệ thống mặt trận phải phát huy thật tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của người dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

HẠNH CHÂU