Tập huấn đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí

11/08/2023 - 15:13

 - Sáng 11/8, tại TP. Cần Thơ, Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí. Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc và hơn 150 đại biểu đại diện các cơ quan báo chí khu vực phía Nam đến dự.

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc phát biểu tại lớp tập huấn

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn

Tại tập huấn, các đại biểu đã được phổ biến, triển khai Quyết định 951/QĐ-BTTTT, ngày 2/6/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành bộ chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí; tập huấn, hướng dẫn các cơ quan báo chí thực hiện đo lường, đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí.

Bộ chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số của các cơ quan báo chí, gồm: 42 tiêu chí được chia thành 10 chỉ số thành phần và nhóm thành 5 trụ cột của chuyển đổi số báo chí, với số điểm tổng tối đa là 100.

Bộ Chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí là căn cứ để tạo lập được cơ sở dữ liệu chuyển đổi số báo chí với các thông tin, số liệu xác thực, nhằm giúp các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước về báo chí. Qua đó, giúp các cơ quan báo chí xây dựng lộ trình, kế hoạch, giải pháp chuyển đổi số phù hợp, giúp cơ quan báo chí phát triển nhanh hơn, mạnh hơn.

Phát biểu tại lớp tập huấn, Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc nhấn mạnh: Với các cơ quan báo chí, chuyển đổi số không đơn giản chỉ là quá trình số hóa và nâng cấp mức độ ứng dụng công nghệ thông tin mà đây thực sự là cuộc cách mạng trong đổi mới phương thức sản xuất, quy trình sản xuất, cách thức quản lý và thiết lập tòa soạn từ truyền thống sang môi trường số.

Việc chuyển đổi số báo chí đang là định hướng phát triển trọng tâm của các cơ quan báo chí, được sự quan tâm, định hướng từ Chính phủ, bộ, ngành quản lý. Chuyển đổi số báo chí là yêu cầu cấp thiết trong thời đại số nhằm mục tiêu xây dựng các cơ quan báo chí theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.

L.H