Tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức Tịnh Biên

26/10/2020 - 14:53

 - UBND huyện Tịnh Biên phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn đảm bảo an toàn thông tin của người dùng và kỹ năng khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 1134/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

A A

Sở Thông tin và Truyền thông tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức tại huyện Tịnh Biên

Lớp tập huấn đã cung cấp cho các học viên về hệ thống văn bản, lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin; hiện trạng, định hướng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tỉnh An Giang; các dịch vụ công trực tuyến; các chuyên đề về đảm bảo an toàn thông tin, như: tổng quan, hiện trạng an ninh thông tin, các nguy cơ đe dọa của an toàn thông tin, an toàn thông tin cho người dùng…

Cùng ngày, Sở Thông tin và Truyền thông cũng tổ chức lớp tập huấn về nâng cao tin học ứng dụng, tin học sáng tạo, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; tập huấn thông tin về đoàn thể điện tử, đoàn viên điện tử, công dân điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức tại huyện Tịnh Biên.

THANH TIẾN