Tập huấn phục hồi kinh tế cho các doanh nghiệp du lịch An Giang hậu COVID-19

15/10/2021 - 14:28

 - Ngày 15-10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang tổ chức lớp tập huấn trực tuyến về việc phục hồi kinh tế cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh thời hậu COVID-19.

A A

Tập huấn phục hồi kinh tế cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh thời hậu COVID-19

Lớp tập huấn được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Các doanh nghiệp sẽ được cung cấp những kiến thức cần thiết để có chiến lược xây dựng sản phẩm du lịch mới phù hợp tình hình thực tế.

Lớp tập huấn sẽ cung cấp cho cán bộ, nhân  viên các doanh nghiệp du lịch An Giang những kiến thức liên quan đến: tác động của dịch bệnh và xu hướng du lịch hậu COVID-19; phương pháp cập nhật, làm mới sản phẩm phù hợp với xu hướng du lịch hậu COVID-19; sử dụng công nghệ số trong phát triển du lịch; các nền tảng, công cụ trong chiến lược Marketing; những biện pháp doanh nghiệp du lịch cần làm để phục hồi và phát triển sau dịch bệnh….

Qua đó, hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch An Giang thích nghi với tình hình, có chiến lược xây dựng sản phẩm mới phù hợp tình hình thực tế. Nâng cao năng lực quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch thông qua các ứng dụng, công cụ trực tuyến. Xây dựng quy trình phục vụ du lịch an toàn thời hậu COVID-19…

THANH TIẾN