Tập huấn tuyên truyền xây dựng nông thôn mới và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

18/09/2019 - 07:33

 - Ngày 17-9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho trên 300 đại biểu là báo cáo viên các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; báo cáo viên, tuyên truyền viên của các cơ quan, ban, ngành; MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh; báo cáo viên Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đảng bộ TP. Long Xuyên; báo cáo viên, tuyên truyền viên các phường, xã trên địa bàn TP. Long Xuyên.

A A

Các đại biểu được nghe 3 báo cáo chuyên đề: một số kết quả nổi bật, thuận lợi, khó khăn và phương hướng đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh; tình hình, kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thời gian tới; những nội dung trọng tâm Kế hoạch số 77-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

CHÂU AN