Tập trung cho hoạt động diễn tập

17/06/2022 - 06:43

 - Huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) vừa tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022 đảm bảo an toàn, đạt kết quả tốt. Đây là địa phương đầu tiên của tỉnh tổ chức diễn tập trong nhiệm kỳ 2020-2025, theo chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

A A

Thực binh phòng, chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn

Sau khi dời lại 1 năm do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, huyện Châu Phú tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ vào thời điểm thời tiết diễn biến phức tạp, dịch bệnh vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, làm ảnh hưởng đời sống nhân dân địa phương. Đội ngũ cán bộ phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện phải phân tán làm nhiều nhiệm vụ khác nhau (vừa làm công tác chuyên môn, vừa chuẩn bị diễn tập).

Để hoàn thành đợt diễn tập, cần xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện lãnh, chỉ đạo, văn kiện của từng khung tập bảo đảm chặt chẽ; phối hợp Tiểu ban nội dung kiêm phái viên đạo diễn tỉnh tập huấn, bồi dưỡng cán bộ khung tập cấp huyện, xã. Bên cạnh đó, chuẩn bị khu vực diễn tập, vũ khí trang bị, vật chất…

Trực tiếp tham gia đợt diễn tập, chúng tôi cảm nhận rõ nét quá trình vận hành các cuộc họp, hội nghị chặt chẽ, thể hiện tính nghiêm túc, khẩn trương ở từng vai diễn, từng tình huống diễn tập. Mỗi nội dung thực binh có sử dụng đạn hơi, thuốc nổ… đều được đảm bảo an toàn trước khi thực hành diễn tập. 8 tập thể và 136 cá nhân được Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Châu Phú khen thưởng về thành tích tốt trong quá trình diễn tập đã minh chứng cho sự phối hợp đầy trách nhiệm, hiệu quả và chặt chẽ của địa phương.

“Trước khi diễn tập, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức luyện tập, hợp luyện theo lịch, kịp thời rút kinh nghiệm, bổ sung hoàn chỉnh nội dung, phương pháp vận hành cơ chế lẫn thực binh. Sau 2 ngày tổ chức, huyện Châu Phú được đánh giá hoàn thành tốt công tác quán triệt, triển khai, bồi dưỡng cán bộ; huy động thành phần, lực lượng tham gia diễn tập đúng đối tượng, kịp thời, chu đáo, chặt chẽ; huấn luyện các nội dung thực binh đúng kế hoạch; luyện tập, hợp luyện và diễn tập bảo đảm bí mật, an toàn, đúng Chỉ thị 14-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đúng ý định diễn tập của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh” - thượng tá Huỳnh Hoàng Sơn (Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Châu Phú) thông tin.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Phú Trần Thanh Nhã bày tỏ: “Chúng tôi vừa là địa phương đầu tiên của tỉnh tổ chức diễn tập trong nhiệm kỳ này, cũng là địa phương đầu tiên quay lại thực hiện diễn tập với phương châm “4 tại chỗ”. Xác định nhiệm vụ khó khăn, quan trọng nên Ban Thường vụ Huyện ủy quyết tâm hoàn thành tốt bằng cách lãnh, chỉ đạo các đơn vị có liên quan (trong đó công an, quân sự là nòng cốt), huy động lực lượng của cả hệ thống chính trị, chung sức chung lòng vào diễn tập.

Quá trình chuẩn bị lâu dài, kỹ lưỡng, có sự hỗ trợ rất nhiều của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh. Qua đợt diễn tập này, chúng tôi hiểu sâu sắc hơn bài học áp dụng phương châm “4 tại chỗ”, phương châm “lấy lực lượng tại chỗ giữ tại chỗ” đã được đúc kết trước đây. Những kết quả đạt được trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm nay mang ý nghĩa rất lớn đối với cả hệ thống chính trị và nhân dân địa phương”.

Đại tá Nguyễn Văn Lèo (Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự kiêm Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh) khẳng định: “Phải xem diễn tập là tình huống có thể có thật, xảy ra trên địa bàn hoặc gần với tình hình địa phương đã, đang và sẽ có khả năng diễn ra. Từ đó, có thái độ đúng đắn, tinh thần khẩn trương, ý thức cảnh giác, trách nhiệm cao, thực hành diễn tập đúng nội dung, ý định diễn tập, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế; thực binh đúng tình huống và bảo đảm tuyệt đối an toàn. Quá trình diễn tập phải kết hợp giải quyết tốt công việc thường xuyên của cơ quan, đơn vị, địa phương. Kết thúc diễn tập, phải tổng kết, rút kinh nghiệm toàn diện; tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh quyết tâm, kế hoạch, phương án tác chiến, sẵn sàng xử lý tốt tình huống về quốc phòng - an ninh tương tự có thể xảy ra trên địa bàn”.

Các tháng còn lại của năm 2022, một số địa phương tiếp tục tổ chức diễn tập theo kế hoạch của tỉnh. Theo Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, hoạt động diễn tập của huyện Châu Phú là cơ hội rất tốt để các địa phương rút kinh nghiệm, tham khảo vận dụng vào quá trình diễn tập của mình, đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra.

Trong đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của cuộc diễn tập đến 100% cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân. Các đơn vị tham gia diễn tập nghiên cứu nghị định, quy định của cấp trên để xây dựng hệ thống văn kiện diễn tập sát với tình hình, nhiệm vụ của cấp mình. Trong phần vận hành cơ chế, các vai diễn phải xử trí linh hoạt tình huống, không để bị động. Đặc biệt, lực lượng tham gia huấn luyện phải tuyệt đối đảm bảo an toàn về người và vũ khí trang bị.

Năm 2022, huyện Châu Phú, Tri Tôn và TP. Châu Đốc được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ; huyện Châu Thành diễn tập phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn.

GIA KHÁNH

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu