Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo

18/07/2019 - 07:44

 - Nhờ làm tốt công tác tiếp công dân, thực hiện đúng quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo nên số lượng công dân đến khiếu nại cũng như lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo trong 6 tháng đầu năm 2019 giảm so cùng kỳ 2018. Kinh nghiệm rút ra là cần làm tốt quy chế dân chủ cơ sở, công khai, minh bạch những chủ trương, chính sách có liên quan đến quyền lợi của người dân.

A A

Chú trọng tiếp công dân

Công tác tiếp công dân là vấn đề được An Giang đặc biệt quan tâm, bởi đây là khâu đầu mang tính chi phối toàn bộ quá trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Do vậy, từ tỉnh đến cơ sở đều chọn lựa những cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức, am hiểu pháp luật để bố trí vào công tác tiếp dân. Theo Phó Chánh Thanh tra tỉnh Võ Thị Siêu, 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đã tổ chức tiếp 4.142 lượt người, giảm 0,48% so cùng kỳ 2018. Trong đó tiếp công dân thường xuyên 2.622 lượt, tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo 1.520 lượt. Nội dung chủ yếu về các chính sách bồi thường, hỗ trợ thuộc các dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh như: đầu tư xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Hậu bảo vệ TP. Long Xuyên; cải tạo, chỉnh trang đô thị khu dân cư đường Lý Thái Tổ nối dài (TP. Long Xuyên); đầu tư xây dựng công trình cầu Am Thôi Lôi (tuyến Tỉnh lộ 952, TX. Tân Châu); xây dựng cầu Châu Đốc…

Khi giải quyết tốt yêu cầu của công dân, sẽ hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo

Đối với đơn thư khiếu nại, tố cáo, toàn tỉnh tiếp nhận 1.101 đơn, giảm 6,69% so cùng kỳ (giảm 79 đơn), gồm: 821 đơn khiếu nại, 67 đơn tố cáo và 213 đơn kiến nghị, phản ánh. Trong đó có 960 đơn không thuộc thẩm quyền (đã chuyển, hướng dẫn và xử lý theo quy định). Đối với 141 đơn thuộc thẩm quyền (135 đơn khiếu nại, 6 đơn tố cáo), các cơ quan chức năng giải quyết 74 đơn khiếu nại (khiếu nại đúng 9 vụ, sai 45 vụ, khiếu nại đúng một phần 20 vụ). Kết quả giải quyết khiếu nại đã khôi phục quyền lợi cho 4 công dân với số tiền hơn 208 triệu đồng. Đối với đơn tố cáo, đã giải quyết 2 đơn (tố cáo có đúng, có sai 1 vụ, tố cáo sai 1 vụ), đang xem xét 4 đơn còn lại.

Nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đã tổ chức 6 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp đất đai đối với 13 đơn vị. Qua đó cho thấy, có những đơn vị đã thực hiện tốt các quy định về công tác tiếp công dân. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị cần chấn chỉnh, khắc phục vài sai sót.

Vẫn còn tình trạng đeo bám, khiếu nại kéo dài

Đây là một trong những vấn đề khó chấp nhận hiện nay. Bên cạnh những công dân khiếu nại, tố cáo đúng (được giải quyết, xử lý theo quy định), vẫn còn những hộ khiếu nại đeo bám, kéo dài tại các cơ quan Trung ương. Vấn đề đáng nói là những vụ việc này liên quan đến giải tỏa, thu hồi đất để thực hiện các dự án từ những năm trước đây hoặc thực hiện chính sách điều chỉnh đất đai qua các thời kỳ, đã được nhiều đoàn, tổ công tác Trung ương rà soát và Thủ tướng Chính phủ đồng ý, được tỉnh vận dụng các chính sách có lợi nhất để giải quyết nhưng các công dân vẫn không đồng ý. Một bộ phận người dân dù hiểu rõ kết luận giải quyết của các cơ quan Trung ương, văn bản chấm dứt việc giải quyết của UBND tỉnh nhưng vẫn không chấp hành pháp luật, lợi dụng dân chủ với tâm lý càng khiếu nại càng có lợi thêm nên thường xuyên tập trung đông người, quá khích, khiếu nại vượt cấp.

Theo Phó Chánh Thanh tra tỉnh Võ Thị Siêu, thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP, ngày 20-3-2019 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, lãnh đạo UBND tỉnh đã tiếp 36 hộ và bố trí lịch tiếp thêm 17 hộ trong tháng 6 và tháng 7-2019. Trong đó có 12 hộ đã kết luận, báo cáo xin ý kiến của Thanh tra Chính phủ; 11 hộ ở TP. Long Xuyên đã được giải quyết thêm chính sách xã hội, công dân đồng thuận và chấm dứt khiếu nại; 13 hộ được lãnh đạo UBND tỉnh kết luận, giao UBND cấp huyện và các cơ quan chuyên môn rà soát hoặc xem xét giải quyết thêm về chính sách xã hội… Đối với 28 công dân tập trung khiếu nại tại Ban Tiếp công dân Trung ương, từ ngày 10 đến 13-6-2019, UBND tỉnh đã cử Tổ công tác ra Hà Nội tiếp, giải thích, động viên công dân chấp nhận kết quả giải quyết của tỉnh và Trung ương hoặc tìm giải pháp bằng các chính sách an sinh xã hội để kết thúc khiếu nại, động viên công dân trở về địa phương.

Theo đánh giá của Thanh tra tỉnh, mặc dù công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt nhiều kết quả tích cực nhưng dự báo thời gian tới, có thể phát sinh khiếu nại mới khi An Giang đang tiếp tục triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm về giao thông, đô thị, khu dân cư… Để hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo, các cấp, ngành, địa phương cần thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, công khai những chủ trương, chính sách có liên quan đến người dân. Khi có khiếu nại, tố cáo, chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa quyền lợi chính đáng của công dân để giải quyết kịp thời từ cơ sở (nơi phát sinh vụ việc). Thực tế cho thấy, nơi nào có sự quan tâm tốt công tác tiếp dân, thường xuyên lắng nghe ý kiến nhân dân thì kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo tốt hơn, hạn chế phát sinh khiếu nại kéo dài, phức tạp…

Bài, ảnh: NGÔ CHUẨN