Tập trung thực hiện dự án Khu du lịch văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ - cáp treo núi Sam

13/02/2020 - 07:43

 - UBND tỉnh An Giang vừa tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư Khu du lịch văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ - cáp treo núi Sam. Buổi làm việc do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư chủ trì.

A A

Để dự án sớm hoàn thành đưa vào hoạt động, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục hỗ trợ nhà đầu tư (Công ty Cổ phần MGA Việt Nam) trong quá trình điều chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung theo đúng quy định; hoàn thiện các vấn đề liên quan lĩnh vực đất đai do sở phụ trách.

Giao UBND TP. Châu Đốc tổ chức đối thoại với các hộ dân khiếu nại, khiếu kiện trong khu vực thi công trụ cáp treo T3 và T5, vận động và nắm rõ nguyện vọng của người dân, báo cáo UBND tỉnh.

Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho khách du lịch và hành hương đến với mùa Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2020, giao Công an tỉnh chỉ đạo, phối hợp Công an TP. Châu Đốc lên kế hoạch tăng cường công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trong quá trình triển khai thi công dự án nêu trên.

Đề nghị Công ty Cổ phần MGA Việt Nam xây dựng kế hoạch thi công chi tiết; phối hợp UBND TP. Châu Đốc và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện đúng tiến độ.

T.T