Tây Phú và An Bình: Thành lập Trung tâm Pháp luật cộng đồng

05/11/2019 - 07:20

 - UBND xã Tây Phú và An Bình (Thoại Sơn) vừa tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Pháp luật cộng đồng.

A A

Trung tâm Pháp luật cộng đồng mỗi địa phương có 11 thành viên do Phó Chủ tịch UBND xã làm chủ nhiệm. Các thành viên là công chức, viên chức, phần đông là luật gia, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ; bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời, đúng thẩm quyền. Trung tâm thực hiện hoạt động truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, kết hợp hòa giải các tranh chấp của nhân dân ở địa bàn. Hàng năm, trung tâm họp định kỳ, tổng kết đánh giá, đề ra phương hướng hoạt động thời gian tới.

N.R