Tham mưu trình Quốc hội xem xét điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia

03/05/2023 - 13:44

Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tổng hợp, tham mưu Chính phủ trình Quốc hội xem xét, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện về kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đã được giao; tổng hợp chỉ tiêu sử dụng đất cần điều chỉnh trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025.

Tháng 3/2022, Thủ tướng đã ban hành quyết định phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025.

Tuy nhiên, đến nay một số tỉnh, thành đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030. Đồng thời các tỉnh thành này đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025, tập trung vào chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp, đất giao thông, đất thể dục thể thao, đất công trình năng lượng, đất khu công nghệ cao, đất trồng lúa, đất rừng 3 loại rừng, đất quốc phòng, đất an ninh.

Một số địa phương đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. (Ảnh minh họa: Hoàng Hà)

Tại Nghị quyết của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, yêu cầu các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch phải được rà soát, điều chỉnh phù hợp, bảo đảm thống nhất với Quy hoạch tổng thể quốc gia.

Nhằm đảm bảo quỹ đất cho thu hút đầu tư, phát triển KT-XH, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát huy nguồn lực từ đất đai, Thủ tướng có công điện gửi đến các bộ và địa phương.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành khẩn trương căn cứ Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch sử dụng đất quốc gia và yêu cầu phát triển KT-XH, tổng hợp, đưa các chỉ tiêu sử dụng đất vào quy hoạch tỉnh, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu tổng hợp, việc đề xuất đưa các chỉ tiêu sử dụng đất vào quy hoạch và việc khai thác, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm quỹ đất theo quy hoạch.

Các tỉnh, thành triển khai lập trình phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 cấp tỉnh; rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện để làm căn cứ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH.

Các địa phương rà soát, đánh giá kết quả thực hiện (bao gồm: tỷ lệ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; tỷ lệ sử dụng đất cho các mục tiêu sản xuất kinh doanh, phát triển kết cấu hạ tầng,…). Trường hợp nhu cầu sử dụng đất có phát sinh (tăng, giảm) so với chỉ tiêu đất được Thủ tướng Chính phủ phân bổ, gửi Bộ TN&MT và Văn phòng Chính phủ trước ngày 20/5 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng. 

Thủ tướng giao Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tổng hợp, tham mưu Chính phủ trình Quốc hội xem xét, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025 tại kỳ họp tháng 10 năm 2023. 

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các bộ KH&ĐT, NN&PTNT, Xây dựng, GTVT, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan phối hợp với Bộ TN&MT để báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội xem xét, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2030.

Theo Vietnamnet