Tham nhũng vặt gây nhức nhối trong xã hội

28/06/2019 - 07:48

 - Sáng 27-6, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư chủ trì hội nghị tại điểm cầu An Giang.

A A

Tham nhũng vặt gây nhức nhối trong xã hội

Hội nghị tại điểm cầu An Giang

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, những năm qua, với sự quyết tâm của Trung ương và địa phương, tham nhũng đã từng bước được hạn chế, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước. Tuy nhiên, tình trạng tham nhũng, nhất là tham nhũng vặt vẫn tồn tại, gây nhức nhối xã hội, bức xúc trong nhân dân, cản trở doanh nghiệp phát triển đầu tư, kinh doanh. Phó Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các cấp, các ngành tăng cường trách nhiệm, khuyến khích người dân, doanh nghiệp tố cáo tham nhũng, kiên quyết sớm chấm dứt tình trạng tham nhũng, tham nhũng vặt. Đây cũng là quyết tâm của Chính phủ nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững.

Tại An Giang, sau 3 năm triển khai Chỉ thị số 1666/CT-UBND, ngày 17-6-2016 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao. Các chỉ số PCI, PAPI, PAR Index đều được cải thiện, nâng cao. Đối với bộ chỉ số PACA (đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh), An Giang đã từ vị trí thứ 14 (năm 2016) vươn lên đứng đầu cả nước năm 2017.

Tin, ảnh: NGÔ CHUẨN