Thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương 97 sĩ quan, hạ sĩ quan năm 2018

22/06/2018 - 07:36

 - Công an TP. Long Xuyên vừa tổ chức công bố và trao quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2018 cho 97 đồng chí là sĩ quan, hạ sĩ quan (79 trường hợp Ban Giám đốc Công an tỉnh ký quyết định, 18 thuộc diện Bộ Công an ký quyết định). Trong đó điều chỉnh lương và nâng bậc lương cho 15 đồng chí, số còn lại thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương.

Thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương 97 sĩ quan, hạ sĩ quan năm 2018

Trao quyết định cho các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2018

Trước đó, Công an tỉnh cũng trao quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2018 cho 278 đồng chí là cán bộ, chiến sĩ đang công tác trên địa bàn tỉnh.

*Công an huyện Tri Tôn cũng tổ chức trao quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng lương năm 2018 cho 40 cán bộ, chiến sĩ. Trong đó cấp tá có 10 đồng chí, cấp úy 26, hạ sĩ quan 1, phụ cấp vượt khung 1 và nâng lương 2 đồng chí hợp đồng lao động.

Tin, ảnh: KHÁNH HƯNG-NGÔ CHUẨN