Thành lập 9 hội đồng thẩm định sách giáo khoa lớp 1

16/07/2019 - 19:48

Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, ông Thái Văn Tài cho biết, Bộ trưởng GD&ĐT đã thành lập 9 hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa cho 9 môn học và hoạt động giáo dục lớp 1, biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

A A

Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa là tổ chức do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành lập để thẩm định từng môn học và hoạt động ở từng cấp học. 

Ông Thái Văn Tài cho biết: Hội đồng bao gồm các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhà khoa học có kinh nghiệm, uy tín về giáo dục và đại diện cho các cơ quan, tổ chức có liên quan. Ít nhất 1/3 tổng số thành viên mỗi Hội đồng là giáo viên đang giảng dạy môn học/hoạt động tương ứng .


Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chỉ đạo về thẩm định sách giáo khoa. Ảnh: QT

Thành viên Hội đồng cũng là những người đã từng tham gia xây dựng, thẩm định chương trình giáo dục phổ thông, tham gia các hoạt động chuyên môn liên quan khác.

Song song với yêu cầu về chuyên môn, Bộ GD&ĐT cũng chú trọng chọn lựa những ứng viên có phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị tốt, có trách nhiệm, để tham gia Hội đồng, nhằm đảm bảo tinh thần khoa học, công tâm, đồng thời cũng cởi mở với cái mới và sự đa dạng của các ý tưởng để lựa chọn ra những cuốn sách/bộ sách đáp ứng được yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới.

Theo kế hoạch, các thành viên Hội đồng thẩm định trước ngày 30-9 sẽ trình Bộ trưởng Bộ GD&ĐT xem xét việc phê duyệt, cho phép sử dụng sách.

Theo LÊ VÂN (Báo Tin tức)