Thành lập Tổ công tác hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án nhà máy điện mặt trời Sao Mai tại xã An Hảo

12/06/2020 - 04:52

 - UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 1308/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác vận động các hộ sử dụng đất chấp thuận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và giao đất để thi công dự án nhà máy điện mặt trời Sao Mai tại xã An Hảo (Tịnh Biên). Tổ công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng là Tổ trưởng cùng với các thành viên khác là lãnh đạo UBND huyện Tịnh Biên, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường…

A A

Tổ công tác có nhiệm vụ phối hợp cơ quan chức năng của huyện Tịnh Biên vận động các hộ sử dụng đất chấp thuận điều kiện bồi thường, sớm giao mặt bằng cho Tập đoàn Sao Mai nhằm đảm bảo tiến độ đầu tư của dự án.

THANH TIẾN

 

 

Liên kết hữu ích