Thành tích nổi bật của ngành kiểm sát An Giang

17/01/2022 - 05:17

 - “Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh An Giang vừa nỗ lực thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết 96/2019/QH14, ngày 27-11-2019 của Quốc hội về công tác tư pháp. Tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát chặt chẽ hoạt động tư pháp; chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm; nâng cao chất lượng kháng nghị, kiến nghị, phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm” - Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang Lê Xuân Hải thông tin.

A A

Năm 2021, dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng ngành kiểm sát An Giang vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu công tác. VKSND 2 cấp thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố mới 1.708 vụ (tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2020), 1.689 bị can (tăng 31,6%). Trong đó, khởi tố 452 vụ, 800 bị can tội phạm về trật tự xã hội (tăng 125 vụ, 276 bị can so với cùng kỳ). Nhiều nhất là nhóm tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, đánh bạc và chống người thi hành công vụ.

Đại dịch COVID-19 xuất hiện, các ngành chức năng tăng cường kiểm soát chặt việc qua lại biên giới. Nhưng một số đối tượng cấu kết, lén lút đưa người xuất, nhập cảnh trái phép để thu tiền. VKSND 2 cấp đã khởi tố 21 vụ, 39 bị can (tăng 5 vụ, tăng 19 bị can) về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép”. Ngăn chặn hàng gian, hàng nhập lậu không rõ nguồn gốc, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, ngành kiểm sát khởi tố 977 vụ, 545 bị can (giảm 8 vụ, tăng 68 bị can). Về tội phạm ma túy, khởi tố 274 vụ, 339 bị can (tăng 67 vụ, tăng 62 bị can)...

Trao cờ thi đua khối cho các đơn vị dẫn đầu

VKSND 2 cấp tăng cường trách nhiệm công tố ngay từ giai đoạn giải quyết nguồn tin về tội phạm; kiểm sát 100% vụ án ngay từ giai đoạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố (nguồn tin về tội phạm), kịp thời ban hành yêu cầu xác minh, yêu cầu điều tra. Đồng thời, triển khai hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của VKSND trong kiểm sát giải quyết vụ án hình sự. Tỷ lệ khởi tố trong tạm giữ đạt 99,7% so với số giải quyết (tăng 0,2% so cùng kỳ).

VKSND 2 cấp duy trì thường xuyên, định kỳ hàng tuần tổ chức họp phân loại, xử lý, phân công kiểm sát viên có nhiều kinh nghiệm theo dõi, phối hợp với điều tra viên trong phân loại nguồn tin về tội phạm. Từ đó, hạn chế việc chậm xử lý, hạn chế để tin báo vi phạm thời hạn giải quyết. VKSND 2 cấp đã thụ lý kiểm sát 2.733 nguồn tin về tội phạm (219 tin cũ; 2.449 tin mới, tăng 213 tin); đã giải quyết 2.561 tin (đạt tỷ lệ gần 94%, tăng 2,4% so cùng kỳ). Trong đó, không có tin vi phạm thời hạn giải quyết.

Đặc biệt, toàn ngành nỗ lực thực hiện hiệu quả nghị quyết của Quốc hội, đạt và vượt chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành theo phương châm: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả” và nhiệm vụ trọng tâm, đột phá năm 2021. VKSND tỉnh chỉ đạo, quán triệt tiếp tục kiện toàn, tinh gọn bộ máy và xây dựng đội ngũ lãnh đạo VKSND 2 cấp; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên tất cả khâu, lĩnh vực công tác. Xác định nhiệm vụ chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng hàng đầu, VKSND 2 cấp đã gắn chặt hoạt động công tố với điều tra; hạn chế thấp nhất việc bỏ lọt tội phạm, người phạm tội trong vụ án tạm đình chỉ; từng bước giải quyết vụ án tạm đình chỉ nhưng hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thời gian tới, VKSND tỉnh An Giang tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; tiếp tục thực hiện hiệu quả việc “Số hóa hồ sơ”; nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa. Tiếp tục xác định công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự là trọng tâm, đột phá, nâng cao chất lượng các quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị khi phát hiện vi phạm. Thực hiện nghiêm, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính; tập trung thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong vụ án tham nhũng, kinh tế. Phát huy vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị, cải tiến lề lối làm việc, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong thi hành công vụ...

Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang khen thưởng đột xuất đối với 23 tập thể và 52 cá nhân về thành tích xuất sắc trong công tác. VKSND tỉnh vinh dự được nhận Cờ thi đua Chính phủ; 4 đơn vị trực thuộc nhận Cờ dẫn đầu phong trào thi đua của khối về thành tích xuất sắc năm 2021.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG