Thành ủy Châu Đốc thực hiện quy trình quy hoạch cán bộ chủ chốt

13/05/2022 - 16:23

 - Ngày 13/5, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc tổ chức hội nghị thực hiện quy trình quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt thành phố, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và 2026 - 2031.

A A

Chủ trì hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi đã quán triệt, việc thực hiện quy trình quy hoạch lần này nhằm đánh giá toàn diện công tác cán bộ và được thực hiện một cách chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, đảm bảo đúng quy trình, quy định theo hướng dẫn của Tỉnh ủy và Trung ương. Đồng thời, bảo đảm tính kế thừa trong công tác cán bộ, từ đó phát hiện nguồn nhân sự mới có đức, có tài, có năng lực lãnh đạo, quản lý để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của thành phố.

Sau đó, các đại biểu dự hội nghị đã tiến hành nghiên cứu, xem xét, bỏ phiếu tín nhiệm đưa vào quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của thành phố, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và 2026 - 2031, gồm: Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy và bầu các chức danh: Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND - UBND thành phố, Phó Chủ tịch HĐND - UBND thành phố.

THU THẢO