Thành ủy Châu Đốc trao quyết định cán bộ

03/08/2020 - 17:16

 - Chiều 3-8, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc (An Giang) tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Ủy viên Ban Thường vụ (UVBTV) Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi; Phó Bí thư Thành ủy Đinh Văn Bảo đến dự và trao quyết định.

A A

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi trao quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Huỳnh Văn Nghĩa…

… và trao quyết định cho các cán bộ

Phó Bí thư Thành ủy Châu Đốc Đinh Văn Bảo trao quyết định cho các cán bộ

Phó Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn trao quyết định cho các cán bộ

Cụ thể, trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi đối với nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy (nhiệm kỳ 2015-2020), nguyên Bí thư Đảng ủy phường Châu Phú A Huỳnh Văn Nghĩa. Đồng thời, trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho 29 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, gồm: điều động, bổ nhiệm UVBTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Châu Phú B Huỳnh Chí Oanh giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố; điều động UVBTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tế Nguyễn Quốc Nghi nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ phường Châu Phú B, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy (nhiệm kỳ 2020-2025), giới thiệu để HĐND phường Chủ tịch UBND phường Châu Phú B (nhiệm kỳ 2016-2021); điều động, bổ nhiệm Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Châu Lại Minh Tân giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; điều động, bổ nhiệm Thành ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ thành phố Lê Bá Thảo giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Chi bộ (nhiệm kỳ 2020-2025); điều động, bổ nhiệm Thành ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố Nguyễn Hữu Lợi giữ chức Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố, chỉ định tham gia Chi ủy, giữ chức Bí thư Chi bộ (nhiệm kỳ 2020-2025); điều động Thành ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế Phạm Công Đợi đến nhận nhiệm vụ tại cơ quan UBMTTQVN thành phố, giới thiệu bầu Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố (nhiệm kỳ 2019-2024), chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân vận (nhiệm kỳ 2020-2025); điều động Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Thị Quỳnh Loan đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Vĩnh Tế, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy (nhiệm kỳ 2020-2025), giới thiệu HĐND bầu Chủ tịch UBND xã (nhiệm kỳ 2016-2021); điều động Thành ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp thành phố Lê Minh Tâm đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Vĩnh Châu; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã (nhiệm kỳ 2020-2025), giới thiệu để HĐND xã bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã (nhiệm kỳ 2016-2021).

Điều động, bổ nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Lê Bá Thiện đến nhận nhiệm vụ tại UBMTTQVN thành phố, giới thiệu bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố (nhiệm kỳ 2019-2024); điều động Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Huỳnh Ánh Linh đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ phường Núi Sam, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường (nhiệm kỳ 2020-2025); điều động Đảng ủy viên, Chủ tịch HĐND phường Châu Phú B Đặng Thị Bảo Phương đến nhận nhiệm vụ tại cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, giới thiệu bầu Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố (nhiệm kỳ 2017-2022); điều động Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Vũ đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ phường Châu Phú A, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy phường (nhiệm kỳ 2020-2025); điều động, bổ nhiệm Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Núi Sam Đặng Thị Như Ý giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; điều động UVBTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Châu Phú A Nguyễn Hoàng Hiếu đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ phường Châu Phú B, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy phường (nhiệm kỳ 2020-2025); chuẩn y Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Mỹ Lê Hồ Diễm Trang giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Mỹ và Phó Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Châu Đoàn Hùng Cường giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra xã Vĩnh Châu.

 Điều động, bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND thành phố Phan Thị Phương Loan giữ chức vụ Trường phòng Tư pháp thành phố, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Chi bộ (nhiệm kỳ 2020-2025); điều động, bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất Lê Bảo Kỳ giữ chức vụ Chánh Văn phòng HĐND - UBND thành phố, chỉ định tham gia Chi ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ (nhiệm kỳ 2020-2025); điều động, bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thành phố Lê Thành Giàu giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Chi bộ (nhiệm kỳ 2020 – 2025); điều động, bổ nhiệm chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND thành phố La Tuấn Minh giữ chức Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thành phố, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Chi bộ (nhiệm kỳ 2020 - 2025); điều động, bổ nhiệm Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Mai Thị Mỹ Duyên giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Nội vụ thành phố; điều động, bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố Huỳnh Thị Bắc giữ chức Phó Trưởng phòng Nội vụ thành phố; điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố Lê Hồng Lĩnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố, chỉ định tham gia Chi ủy chi bộ (nhiệm kỳ 2020 – 2025); điều động, bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Ngô Hoàng Lan Chi giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Tư pháp thành phố; điều động, bổ nhiệm UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQVN phường Châu Phú B Nguyễn Tấn Thuận giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thành phố, chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ (nhiệm kỳ 2020-2025); điều động Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường Núi Sam Nguyễn Thanh Hải đến nhận nhiệm vụ tại Đảng ủy phường Châu Phú A, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, giới thiệu để HĐND phường bầu Phó Chủ tịch UBND phường (nhiệm kỳ 2016-2021, phụ trách khối Kinh tế); điều động Phó Chủ tịch UBND phường Châu Phú A Lê Đình Quốc Việt đến nhận nhiệm vụ tại Ban Quản lý Khu di tích Văn hóa, Lịch sử và Du lịch Núi Sam (nhiệm vụ cụ thể do Trưởng Ban phân công); phân công Phó Trưởng phòng Nội vụ thành phố Ngô Thị Mỹ Phương phụ trách Phòng Nội vụ thành phố và được hưởng phụ cấp chức vụ trưởng phòng từ ngày 1-8-2020; phân công Phó Trưởng phòng Kinh tế thành phố Nguyễn Hữu Hồng phụ trách Phòng Kinh tế thành phố và được hưởng phụ cấp chức vụ trưởng phòng từ ngày 1-8-2020.

THU THẢO