Tháo gỡ khó khăn cho xã Lê Trì

28/02/2024 - 17:32

 - Chiều 28/2, đoàn công tác UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang), do Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Nguyễn Văn Bé Tám làm trưởng đoàn đã làm việc với Đảng ủy, UBND xã Lê Trì để tháo gỡ khó khăn và triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Cùng tham gia có Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tri Tôn Phan Văn Sương.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tri Tôn Phan Văn Sương trao đổi tại buổi làm việc

Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Nguyễn Văn Bé Tám kết luận buổi làm việc

Lê Trì là một trong 5 xã đặc biệt khó khăn của huyện Tri Tôn, địa bàn có trên 47% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số Khmer. Năm 2023, xã tập trung triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện đạt và vượt 13/17 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND xã đề ra.

Khó khăn của xã hiện nay là việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, khi cơ sở vật chất trường học, giáo viên còn thiếu; hệ thống các đường nội đồng chưa được hoàn chỉnh; chưa có quỹ đất công xây dựng chợ truyền thống. Trong khi đó, nguồn thu ngân sách nhỏ, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao; tệ nạn xã hội trên địa bàn còn phức tạp.

Năm 2024, xã Lê Trì phấn đấu tổng diện tích gieo trồng 4.056ha; thu nhập bình quân đầu người 43 triệu đồng/người/năm; tổng thu ngân sách nhà nước gần 7,3 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3%/năm...

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Nguyễn Văn Bé Tám đề nghị Đảng ủy, UBND xã Lê Trì đoàn kết, thống nhất, nêu cao ý chí chấp hành trong toàn Đảng bộ. Đảng ủy thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, quan tâm phát triển vai trò của MTTQ, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Xã Lê Trì quan tâm chuyển đổi mô hình có hiệu quả, đặc biệt là cây ăn trái và đăng ký sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm); xây dựng chợ nông sản để giải quyết đầu ra sản phẩm và giao thương, mua bán của người dân; phát triển du lịch vùng núi. UBND xã cần quan tâm quản lý đất rừng, đất nông nghiệp, tài nguyên khoáng sản; chuẩn bị điều kiện mặt bằng để triển khai nguồn vốn phân bổ về địa phương thực hiện các chương trình mục tiêu năm 2024...

NGÔ CHUẨN