Trận siêu cúp quốc gia vẫn trong 'chế độ chờ'

Trận siêu cúp quốc gia vẫn trong 'chế độ chờ'