Thêm 3 xã của An Giang đủ điều kiện thành lập thị trấn

28/05/2020 - 05:09

 - Đoàn khảo sát liên ngành của Trung ương do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn dẫn đầu, cùng đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Vụ Pháp luật - Văn phòng Quốc hội đã đến khảo sát thực tế hiện trạng phát triển của xã Vĩnh Bình (Châu Thành), xã Cô Tô (Tri Tôn) và xã Vĩnh Thạnh Trung (Châu Phú) để thẩm định việc thành lập thị trấn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng dẫn đầu đoàn công tác tỉnh cùng khảo sát với đoàn Trung ương.

A A

Làm việc với UBND tỉnh, đoàn khảo sát liên ngành của Trung ương cơ bản thống nhất với các đề án thành lập thị trấn của 3 xã: Vĩnh Bình, Cô Tô và Vĩnh Thạnh Trung.

Trên cơ sở đánh giá, góp ý về thành phần hồ sơ, thủ tục, nội dung các đề án, các tiêu chí đô thị, lãnh đạo các địa phương đã tiếp thu, bổ sung vào hồ sơ, thủ tục, điều chỉnh đề án phù hợp, sớm nâng cấp 3 xã thành những thị trấn mới của tỉnh.

NGÔ CHUẨN