Thêm doanh nghiệp ký kết thực hiện chính sách ưu đãi với Liên đoàn Lao động TP. Long Xuyên

09/12/2023 - 11:25

 - Sáng 9/12, Liên đoàn Lao động TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) tổ chức lễ ký kết thực hiện chính sách ưu đãi với Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Thiện Pháp (TP. Hồ Chí Minh).

Theo đó, Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Thiện Pháp cam kết sẽ cung cấp hàng hóa với giá ưu đãi từ 10-30% so với thị trường các sản phẩm cho đoàn viên công đoàn TP. Long Xuyên. Sản phẩm chủ yếu là nhu yếu phẩm, bách hóa phẩm và các mặt hàng của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Thiện Pháp bán.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang Nguyễn Hữu Giang cho biết, cuối năm 2022, công đoàn tỉnh ký kết chương trình ưu đãi với hơn 30 doanh nghiệp. Sau tổng kết, rà soát, công đoàn quyết định dừng ký kết với những đơn vị không hiệu quả. Năm 2023, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang duy trì ký kết chương trình ưu đãi với 19 đơn vị. Đồng thời, yêu cầu doanh nghiệp khi ký kết chương trình ưu đãi với các cấp công đoàn thực hiện đúng cam kết, đảm bảo các chính sách có lợi cho đoàn viên công đoàn, phát huy ý nghĩa của chương trình chăm lo của công đoàn.

MỸ HẠNH