Thị ủy Tịnh Biên trao quyết định công tác cán bộ

12/06/2024 - 10:43

 - Ngày 12/6, Ban Thường vụ Thị ủy Tịnh Biên (tỉnh An Giang) tổ chức Lễ công bố và trao quyết định công tác cán bộ.

Trao quyết định cho cán bộ nhận nhiệm vụ mới

Cụ thể, Ban Thường vụ Thị ủy quyết định:

Điều động đồng chí Mai Văn Kháng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã An Nông đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã An Cư, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ xã An Cư, nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều động đồng chí Trần Thanh Hùng, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng HĐND và UBND TX. Tịnh Biên đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã An Nông, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ xã An Nông nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều động đồng chí Khon Vi Khan, Phó Chủ tịch UBND xã An Cư đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Tân Lợi, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025; giao Đảng ủy xã Tân Lợi giới thiệu đồng chí Khon Vi Khan, để HĐND xã bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lợi, nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều động đồng chí Lê Văn Trọng, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lợi đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã An Cư, tham gia Ban Chấp Đảng bộ xã; giao Đảng ủy xã An Cư giới thiệu HĐND xã bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều động đồng chí Hồ Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Văn Giáo đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Vĩnh Trung, tham gia Ban Chấp hành Đảmg bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025; giao Đảng ủy xã Vĩnh Trung giới thiệu HĐND xã bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều động đồng chí Trần Văn Vũ, Phó Chủ tịch UBND phường An Phú, đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Văn Giáo, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025; giao Đảng ủy xã Văn Giáo giới thiệu HĐND xã bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều động đồng chí Tạ Công Tâm, chuyên viên chính Phòng Nội vụ TX. Tịnh Biên đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ phường An Phú, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025; giao Đảng ủy phường An Phú giới thiệu HĐND phường bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường, nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều động đồng chí Nguyễn Thanh Thuần, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thị uỷ Tịnh Biên đến nhận nhiệm vụ tại Văn phòng Thị ủy, bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thị ủy; thời hạn giữ chức vụ 5 năm, kể từ ngày 11/6/2024.

Công bố Quyết định 1000/QĐ-MTTQ-BTT của UBMTTQVN tỉnh An Giang về việc công nhận ông Phan Thành Dũng giữ chức vụ Chủ tịch UBMTTQVN TX. Tịnh Biên khóa XI (nhiệm kỳ 2024-2029).

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Thị ủy Tịnh Biên về việc phân công đồng chí Lê Ngọc Thọ, Phó Bí thư Đảng uỷ phường Tịnh Biên, phụ trách Đảng bộ phường kể từ ngày 11/6/2024 cho đến khi bố trí nhân sự giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trao quyết định nghỉ hưu, để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Nguyễn Thế Nghiêm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Tịnh Biên, kể từ ngày 1/7/2024.

Công bố quyết định của Ban Thường vị Thị ủy Tịnh Biên cho đồng chí Néang Srây Mum thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã An Cư, nhiệm kỳ 2020-2025 theo nguyện vọng.

THANH TIẾN – NGUYỄN HẢO