Thoại Sơn: Đồng chí Đinh Văn Hiền đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối Dân vận

12/05/2020 - 15:31

 - Trong 2 ngày (11 và 12-5), Đảng bộ Khối Dân vận huyện Thoại Sơn (An Giang) tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ V (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

A A

Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân vận khóa V (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Đại hội cũng tiến hành bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy, đồng chí Đinh Văn Hiền đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối Dân vận với số phiếu đạt 100%. Đại hội cũng đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

Đồng chí Đinh Văn Hiền, Bí thư Đảng ủy Khối Dân vận khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 phát biểu hứa hẹn trước đại hội

PHƯƠNG LAN